Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa v roku 2022 zvýšia na 5,5 percenta z vymeriavacieho základu. V roku 2021 to bolo 5,25 percenta. Pripomenula to hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

Sadzba príspevkov sa má ďalej postupne zvyšovať o 0,25 percenta ročne až do roku 2024, kedy dosiahne šesť percent z vymeriavacieho základu.

Určili sumu pre výplatu dôchodku z 2. piliera

„Zároveň sa sporiteľom v 2. pilieri výška ich odvodov na starobné poistenie do 1. piliera (do SP) zníži o 0,25 percenta na 12,50 percenta. Mechanizmus je nastavený tak, aby odvody do 1. a 2. piliera v súčte vždy zostali na úrovni 18 percent," spomenula hovorkyňa s tým, že v roku 2024 sa tak odvod rozdelí na 12 percent do 1. piliera a šesť percent do 2. piliera.

SP stanovila aj novú referenčná sumu pre výplatu dôchodku z 2. piliera. V roku 2022 bude na úrovni 508,90 eura.

„Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo SP (1. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (2. pilier) programovým výberom," vysvetlila hovorkyňa.

Podmienky výberu

Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania, alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov v 2. dôchodkovom pilieri. Jedinou podmienkou programového výberu je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bude vyšší ako referenčná suma.

Ako mať dôchodok vyšší aj o 250 eur mesačne? Stavte na tretí pilier, respektíve na DDS
Neprehliadnite

Aká bude vaša penzia? Vyskúšajte trojpilierovú kalkulačku

„V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v 2. pilieri budú v roku 2022 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z 1. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrnne aspoň 508,90 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v 2. pilieri jednorazovo," dodala Dvoráková.

Štát konečne napráva krivdu na najstarších dôchodcoch.
Neprehliadnite

Seniori si po novom roku prilepšia, dôchodok bude vyšší