Týmto vysvetlila ratingová agentúra Standard&Poor’s, prečo zvýšila v piatok popoludní rating dlhodobých záväzkov Slovenska zo stupňa A na A+ so stabilným výhľadom.

Agentúra naposledy rating štátu menila presne pred rokom s tým, že už vtedy avizovala jeho možné budúce zlepšenie. Nová úroveň ratingu sa vyrovnala hodnoteniu Slovenska spred krízy, ktorá vypukla na jeseň v roku 2008.

Ako spresnilo v komentári ku kroku agentúry ministerstvo financií, tempo rastu ekonomiky Slovenska by v tomto a nasledujúcom roku malo byť v porovnaní s priemerom eurozóny dvojnásobné, čo pomôže ďalej znižovať nezamestnanosť.

„Dnes je Slovensko krajina s deviatym najlepším ratingom spomedzi všetkých 19 krajín eurozóny a spoločne s Českou republikou máme najlepší rating v rámci V4,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva.

Podľa údajov zo stránky Národnej banky Slovenska sa rating od S&P vyrovnal hodnoteniu Slovenska podľa agentúry Fitch Ratings, ktorá už dlhodobo krajine prideľuje A+. Od tretej renomovanej agentúry Moody’s má krajina od roku 2013 rating na úrovni A.

Aktuálne ratingové hodnotenie Slovenskej republiky
Dátum pridelenia / potvrdenia Agentúra Stupeň
Január 2015 Standard & Poor's A pozitívny výhľad
November 2014 Moody's A2 stabilný výhľad
Február 2015 FITCH A+ stabilný výhľad
ARDAL

Rating Slovenska sa vrátil na úroveň spred krízy

Zdroj: ARDAL