Celé video

Profesor Šajgalík - rozhovor
  • 03:00 Bolo školstvo za socializmu lepšie?
  • 06:45 Je lepší nemecký alebo americký model vzdelávania?
  • 09:45 Problémy slovenských vysokých škôl
  • 14:30 Ako prepojiť na biznis a univerzity
  • 21:30 Ako sme na tom so základným a stredným školstvom  
  • 26:30 Vízia pre vzdelávanie

Šestnásť expertov z oblastí vedy, makroekonómie a biznisu, združení v platforme iniciovanej Americkou obchodnou komorou (AmCham), vytvorilo predbežný návrh Vízie Slovenska 2030 a načrtli kľúčové faktory zrýchleného hospodárskeho rastu. Predkladaný dokument je výstupom úvodných diskusií a predstavuje spoločný názor signatárov na maximálne využitie potenciálu našej krajiny v kontexte megatrendov.

Slovensko už raz dokázalo byť reformným lídrom. Naša krajina a jej obyvatelia potrebujú dlhodobú, zjednocujúcu a ambicióznu víziu s presahom volebného cyklu, rovnako ako sme ju mali pri našom integračnom úsilí. Pomoc EÚ vo forme Next Generation EU: A recovery plan for Europe v kombinácii s ostatnými EÚ fondami predstavujú historickú a neopakovateľnú príležitosť ju aj naplniť. Viac v priloženom linku

Jediné, čo môže zdvihnúť životnú úroveň ľudstva, je vkladať do produkcie stále viac rozumu. A ten rozum nerastie na poli.
Profesor Pavol Šajgalík, SAV
TREND.sk · Profesor Šajgalík: Potrebujeme vízie, ktoré nebudú zmarené ďalším volebným cyklom