Minister zdravotníctva Viliam Čislák (nominant Smer-SD) si za legislatívou stojí a tvrdí, že pacienti budú mať jasno v tom, za čo od nich môže lekár požadovať platbu a čo už je neoprávnené.

Jednou z najväčších zmien, ktoré novela prináša, je zrušenie prednostných vyšetrení za poplatok. Tento inštitút končí na návrh poslanca Juraja Blanára (Smer-SD), podľa ktorého v praxi spôsoboval problémy.

J. Blanár poukázal na to, že pacientovi, ktorý riadne čakal na ošetrenie, sa čakanie mnohokrát predlžovalo, nakoľko ho predbehol ten, čo si zaplatil. Problematická bola podľa neho aj kontrola dodržiavania prednostných hodín. Poukazoval aj na to, že sme jediná krajina široko-ďaleko, ktorá má takýto inštitút.

Ministerstvo zjednodušene vysvetľuje, že po novom už nebude pacient platiť u lekára za nič, čo súvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Lekár bude môcť vyberať iba administratívne poplatky, napríklad za potvrdenie potrebné na vydanie vodičského preukazu, zbrojného pasu či za potvrdenie o zdravotnom stave. Na druhej strane už nespoplatní prednostné vypísanie receptu, návleky, či vstup do polikliniky. Pacienti by už peňaženku v ambulancii nemali osobitne vyťahovať ani za objednanie na vyšetrenie či vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu.

Lekári nebudú môcť pýtať peniaze ani za vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu, odporučenie na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo na poskytnutie ústavnej starostlivosti, ako aj potvrdenie o návšteve. Ministerstvo tvrdí, že tieto potvrdenia sú súčasťou zdravotného výkonu.

Zdravotné výkony a služby, za ktoré môžu lekári požadovať úhradu, musia byť obsiahnuté v cenníku. Ten musí byť umiestnený vo vstupných priestoroch alebo priestoroch čakárne. „Lekár bude mať cenník výkonov tak ako doteraz, pošle ho vyššiemu územnému celku, ktorý ho bude kontrolovať a zároveň bude kontrolovať aj to, či lekár neporušuje zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti,“ konštatovalo ministerstvo. Pokuty, ktoré kraj uloží, budú jeho príjmom.

Prezident konštatoval, že nespochybňuje oprávnenosť regulácie poplatkov, naopak tvrdí, že lepšie pravidlá by privítal. Zároveň však podotýka, že zmeny by mali byť výsledkom komplexnej analýzy vyberania úhrad od pacientov tak, aby bol jasný vplyv na poskytovateľov, pacientov, kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Voči zneniu legislatívy namietali aj lekárske združenia a podľa vyjadrenia kancelárie prezidenta aj pacienti, ktorým sa nepozdávalo zrušenie prednostného vyšetrenia. Novela má účinnosť stanovenú od 1. apríla 2015.

Asociácia súkromných lekárov (ASL) poukazuje na to, že počas legislatívneho procesu prijímania novely zákona opakovane, ale neúspešne, upozorňovali predkladateľov zákona, ako aj poslancov na nejasné formulácie, ktoré môžu priniesť zbytočné konflikty medzi pacientom a lekárom. Pripomínajú znenie jedného z paragrafov, ktorý podľa ich výkladu neumožňuje poskytnúť zdravotné výkony na vlastnú žiadosť pacientov, ak tento výkon zdravotná poisťovňa poskytovateľovi neuhrádza.

„Privítali by sme preto jasné a oficiálne stanovisko MZ SR, že tomu tak nie je,“ uviedol prezident ASL Ladislav Pásztor. Poukazuje aj na zrušenie poplatku za prednostné vyšetrenie, ktoré bude pre ambulancie znamenať výpadok príjmov. Pásztor avizoval, že v najbližších dňoch začnú rokovať so zdravotnými poisťovňami o kompenzácií výpadku týchto príjmov. Pacientov ubezpečujeme, že do vyriešenia otázok kompenzácie výpadku našich príjmov od zdravotných poisťovní, nebudeme zvyšovať ceny našich v súčasnosti legálnych poplatkov,“ uviedol L. Pásztor.