Pandémia nového koronavírusu výrazne zhoršila podmienky na podnikanie. Podnikatelia volajú po čo najrýchlejšej vakcinácii obyvateľstva, a tiež po čo najrýchlejšej implementácii balíčkov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a znižovanie administratívnej záťaže. Vyplýva to z výsledkov prieskumu na vzorke 137 podnikateľov, ktorý vo februári realizovala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Vakcinácia je pre vládu hrozbou
Neprehliadnite

Podnikatelia nebudú mať na chlieb, ale aspoň si posedia na novej lavičke

Až 73 percent oslovených podnikateľov si myslí, že sa podnikateľské prostredie v roku 2020 zhoršilo, podľa 14 percent sa nezmenilo a zvyšných 13 percent tvrdí, že sa zlepšilo. Zároveň 74 percent respondentov uviedlo, že pandémia v uplynulom roku ohrozila ich podnikanie. Za najčastejšiu príčinu tohto stavu označilo 70 percent účastníkov prieskumu pokles záujmu zákazníkov o ich produkty, 60 percent podnikateľov je presvedčených, že štátne opatrenia poškodili ich podnikanie a 49 percent vidí hrozbu vo vyčerpaní značnej časti svojich rezerv.

Za najefektívnejšie riešenie dôsledkov pandémie označili respondenti čo najrýchlejšiu vakcináciu obyvateľstva. Toto opatrenie by uvítalo 74 percent podnikateľov a 51 percent preferuje aj čo najrýchlejšie otváranie prevádzok škôl s ohľadom na epidemiologickú situáciu. Tretím najčastejšie očakávaným opatrením, ktoré uviedlo 45 percent podnikateľov, je zvýšenie a rozšírenie priamej pomoci štátu pre podnikateľov postihnutých pandémiou.

Pandémia
Neprehliadnite

V januári skončilo v Česku o polovicu viac podnikateľov než pred rokom

Z dlhodobého pohľadu by podľa 64 percent podnikateľov bola najefektívnejšia čo najrýchlejšia implementácia balíčkov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a znižovanie administratívnej záťaže. Druhým najčastejšie preferovaným opatrením, ktoré uviedlo 43 percent respondentov, je potláčanie korupcie, rovnosť pred zákonom, lepšia vymožiteľnosť práva. Zníženie priamych daní a odvodov, kompenzáciu výpadkov lepším výberom ako aj zvýšením daní zo spotreby a majetkových daní by privítalo 40 percent účastníkov prieskumu.

Na prieskume sa zúčastnilo 137 podnikateľov z celého Slovenska. Najväčšie zastúpenie mali podnikatelia pôsobiaci v sektore služieb, s ročným obratom do milióna eur, s najviac deviatimi zamestnancami a z Bratislavského kraja.