Pápež František vyzval katolíkov, aby sa sústredili na obete zneužívania duchovnými v katolíckej cirkvi, a nie na obavy o jej povesť. V nedeľu o tom informovala agentúra DPA.

Vo videoposolstve adresovanom účastníkom medzinárodnej konferencie o ochrane maloletých v cirkvi, ktorá sa začala v nedeľu vo Varšave, pápež zdôraznil, že „jedine vtedy, keď sa cirkev postaví čelom k pravde o tomto krutom konaní a pokorne požiada obete o odpustenie, bude schopná stať sa znova útočiskom pre všetkých, ktorí to potrebujú".

Na konferencii vo Varšave sa zúčastňujú zástupcovia Svätej stolice a cirkví strednej a východnej Európy, ako aj laickí odborníci na danú problematiku.

Cieľom konferencie je integrovať opatrenia v oblasti prevencie sexuálneho zneužívania maloletých. Bude sa zaoberať aj reakciou cirkvi na krízu sexuálneho zneužívania v danej časti sveta a ťažkosťami, s ktorými sa v boji proti tomuto javu stretáva.

Vo svojom videoposolstve pápež zdôraznil, že ochrana tých najzraniteľnejších pred zneužívaním je spoločným poslaním. Vyzýval, aby sa cirkev vydala „na cestu konkrétnych reforiem", ktoré by zamedzili ďalším prípadom zneužívania a viedli k reálnym a dôveryhodným zmenám.

„Vyzývam vás, aby ste počúvali hlas obetí a zapojili sa do diskusie. Týka sa nielen budúcnosti cirkvi v strednej a východnej Európe, ale aj sŕdc kresťanov. Nie ste prví, kto má povinnosť podniknúť tieto nevyhnutné kroky, a je nepravdepodobné, že by ste boli poslední," uviedol pápež.

Pápež František zvolal na február roku 2019 do Vatikánu predsedov všetkých biskupských konferencií, aby sa na stretnutí o ochrane maloletých v Cirkvi zaoberali otázkou sexuálneho zneužívania maloletých členmi kléru.

Konferencia, ktorá sa do 22. septembra koná vo Varšave, sa zameriava na región strednej a východnej Európy.

Pápež František počas svojej trodňovej apoštolskej návštevy Slovenska. Na snímke je situácia na košickom sídlisku Luník IX, pred príchodom svätého otca na toto rómske sídlisko.
Neprehliadnite

Pápežov odkaz o inklúzii rómskych komunít treba pretaviť do reality