Hoci neskoro, pred masívnym odlevom študentov na zahraničné vysoké školy už varuje aj Najvyšší kontrolný úrad SR. Počet vysokoškolákov študujúcich na kontrolovaných školách klesol v rokoch 2012 až 2016 o takmer 21 percent, teda takmer 25-tisíc ľudí.

„Tento pokles nesúvisí len s demografickým poklesom, ale do veľkej miery aj s masívnym odchodom do zahraničia, osobitne do Českej republiky,“ konštatujú kontrolóri NKÚ SR.

V akademickom roku 2015/2016 študovalo v Česku 22 251 študentov – slovenských občanov, čo je takmer 14 percent z celkového počtu študentov študujúcich na slovenských vysokých školách.

„Rizikom tohto trendu je, že absolventi zahraničných vysokých škôl sa podľa prieskumov späť na Slovensko už nevracajú. Tým tento problém nadobúda rozmery, ktoré sa bez adekvátnych opatrení budú prehlbovať a budú mať dosah nielen na vysoké školy, ale aj na hospodársky a sociálny vývoj Slovenska,“ upozornili kontrolóri pod vedením riaditeľa NKÚ SR Karola Mitríka.

NKÚ odporúča pohľad do Česka

Úrad odporučil politikom, predovšetkým ministerstvám školstva a práce, aby „realizáciou adekvátnych opatrení“ negatívny trend zastavili. Ako? Jednou z príčin odchodu mladých na české univerzity je podľa NKÚ SR výrazne lepší stav tamojších škôl a internátov.

Tento stav je zase spôsobený nedostatkom financií, ktoré na svoju obnovu a modernizáciu majú slovenské vysoké školy.

Odlev mozgov už kritizuje aj NKÚ. Kontroloval polovicu vysokých škôl

Karol Mitrík Zdroj: Milan David

Riešením by podľa NKÚ SR bola zmena systému financovania vysokých škôl. Nový systém by mal pri nastavovaní výšky dotácie viac zohľadniť rozdiely v kvalite jednotlivých škôl a v uplatnení ich absolventov na trhu práce.

Vláda by tiež mala venovať viac pozornosti financovaniu rekonštrukcií objektov vysokých škôl, najmä internátov. Finančnú pomoc potrebujú najmä internáty so sídlom v Bratislave, pretože bratislavský región je vylúčený z eurofondov a tunajšie školy nemohli čerpať európske zdroje na opravu svojich budov.

Fico na 50 miliónov skoro zabudol

Smer-SD slovami svojho predsedu Roberta Fica v roku 2015 sľúbil, že na rekonštrukciu internátov dá 50 miliónov eur v prípade účasti vo vláde. Po tom, ako Smer-SD v roku 2016 zostavil vládu sa tento prísľub dostal bez vyčíslenia konkrétnej sumy aj do programového vyhlásenia nového kabinetu.

Ani po dvoch rokoch však nebol splnený a začiatkom tohto roka premiér Robert Fico vyhlásil, že vláda dá na internáty len desať miliónov eur, prípadne ďalších 10 miliónov eur, ak sa ekonomike bude dariť.

Po kritike nedodržiavania svojho sľubu sľúbil, že preplatí každú faktúru za rekonštrukciu internátov, ktorú rektori predložia do konca roka 2018. Naplánovanie, obstaranie a vyúčtovanie rekonštrukcie internátov v takej krátkej dobe je prakticky nemožné.

Študentská rada vysokých škôl upozorňuje, že aj pôvodná suma 50 miliónov eur stačí len na základné rekonštrukčné práce a riešenie havarijného stavu internátov. Rektori upozornili, že na ich obnovu je potrebných zhruba tristo miliónov eur.

Internáty majú pritom aj výnimku z hygienických predpisov, ktorá umožňuje dlhodobo ubytovať na priestore 18 metrov štvorcových troch ľudí.