Odborári z Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR vo štvrtok predstavili návrh desiatich „pokoronových" opatrení na obnovu ekonomiky po pandémii nového koronavírusu. Prvým opatrením je zvyšovanie miezd a posilnenie kolektívneho vyjednávania. Odporúčajú rast minimálnej mzdy či mzdových príplatkov, posilnenie dohody o raste miezd, podporenie vyjednávania či doplnenie Zákonníka práce v oblasti uplatňovania práce z domu. Takisto navrhujú zvýšiť prídavky na deti a nezdaniteľnej časti základu dane.

Na snímke zľava prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Marián Magdoško a predseda odborového zväzu KOVO Emil Machyna počas tlačovej konferencie na tému - Starobný dôchodkový systém - návrh zmeny ústavného zákona z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka 24. novembra 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian
Neprehliadnite

Plán obnovy podľa KOZ neobsahuje reformy, ktoré by podporili nové odvetvia

Druhým pravidlom by malo byť vytvorenie dotačných a grantových schém na naštartovanie ekonomiky. Pri tomto bode odborári navrhujú napríklad odškodniť povinne uzatvorené prevádzky, zaviesť grantové schémy alebo štátne zvýhodnené úvery pre podnikateľov, či odškodniť mestá a obce.

Ako tretí bod odborári navrhli skracovať pracovný čas. Odporúčajú znížiť nadčasovú prácu, počet hodín nočnej práce a za diskusiu by podľa nich stáli aj možnosti úpravy pracovného času. Takisto navrhujú zvýšiť výmeru dovolenky dohodnutej v kolektívnych zmluvách a rozšíriť čerpanie „sick days", teda voľných dní s plnou náhradou mzdy pri dočasnej zdravotnej indispozícii.

Štvrtý nápad odborárov sa týka aktívnych opatrení trhu práce a politiky zamestnanosti. Navrhujú prehodnotiť tieto opatrenia, zaviesť individuálne služby zamestnanosti, zvýšiť dávky v hmotnej núdzi, pokračovať v schémach podpory zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) aj po uvoľnení opatrení a tiež zmeny v dávkach nezamestnanosti.

Na fotke je terajší podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky Eduard Heger.
Neprehliadnite

Predloženým plánom obnovy Európu nedobehneme, tvrdí KOZ

Piatym bodom je predchádzanie násiliu a obťažovaniu na pracovisku, šiestym návrhom na obnovu ekonomiky je zabezpečiť rovnosť príležitostí. Dopomohli by k tomu zosúladenie práce a rodinného života aj vďaka zvýšeniu dostupnosti predškolských zariadení v neštandardnom čase, posilnenie kratších pracovných úväzkov alebo opatrenia cielené na zamestnávanie starších ľudí.

Po siedme by chceli odborári zlepšiť sociálny dialóg, k čomu by pomohlo i posilnenie dôležitosti tripartity a jej váhy pri tvorbe politík štátu. Navrhujú tiež štrukturálne reformy, ktoré by sprevádzali napríklad investície do rôznorodých priemyselných výrob či dobudovanie infraštruktúry, ale takisto aj odbúravanie byrokracie a boj proti korupcii.

Deviaty návrh sa týka školstva a vzdelávania, odborári odporúčajú vytvárať prognózy trhu práce, prepojiť vzdelanie s trhom práce či analyzovať možnosti nastavenia univerzálneho príjmu. Posledným navrhnutým bodom je zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to napríklad cez hygienický príplatok, posilnenie rekondičných pobytov alebo prehodnotenie nastavenia nemocenského a ošetrovného.