Profesor Thorne je fenomenálny vedec a nositeľ Nobelovej ceny za fyziku za rok 2017. Širokej verejnosti by mohol byť známejší ako odborný poradca a spoluautor slávneho filmu režiséra Christophera Nolana Interstellar. Vo svojom prejave pre vedeckú komunitu na Slovensku vyzdvihol prínos ocenení ako ESET Science Award práve v budovaní povedomia a rešpektu voči vedcom, ktorých súčasný zložitý svet mimoriadne potrebuje.

Ocenenie ESET Science Award má nových laureátov. V kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa laureátom stal Fedor Šimkovic, v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov je laureátom Tamás Csanádi a Ivan Varga sa stal laureátom kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

Profesor Šimkovic pôsobí na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie tím zložený z mladých vedcov a doktorandov. V rámci vedeckej činnosti sa zaoberá neutrínami, ktoré patria medzi najrozšírenejšie elementárne častice vo vesmíre. Vznikajú v jadrových reakciách na Slnku (vo hviezdach), pri zrážkach kozmického žiarenia s našou atmosférou, pri rozpade ťažkých jadier vo vnútri Zeme, ale aj v našom tele.

Ilustračné foto.
Zdroj: ESET
Ilustračné foto.

Medzinárodnej porote predsedala ikona svetovej vedy: profesor Kip Thorne

Fenomenálny vedec Kip Thorne viedol medzinárodnú komisiu, ktorá v aktuálnom ročníku vyberala laureátov ocenenia ESET Science Award. Ambíciou tohto ocenenia je vyzdvihnúť vedecké osobnosti, ktorých práca presahuje Slovensko a má zásadný význam pre spoločnosť. Skvelou správou je, že profesor Thorne prisľúbil oceneniu ESET Science Award podporu aj v ďalších rokoch, čo môže slovenskej vede a najmä mladým vedcom poskytnúť významný rozvojový impulz.

Rešpekt politických lídrov a verejnosti k vede je kľúčom pri riešení problémov

Profesor Kip Thorne dostal v roku 2017 Nobelovu ceny za fyziku a to konkrétne za prvú priamu detekciu gravitačných vĺn, ktorých signál bol generovaný zrazom dvoch čiernych dier pred 1.3 miliardami rokov. V príhovore pre ESET Science Award profesor Kip Thorne upozorňuje na dôležitosť počúvania vedcov a rešpektovania vedeckých poznatkov pri riešení globálnych problémov:

„Veda a technológie založené na vedeckom výskume sú kľúčom pri riešení problémov, ako sú pandémie alebo globálne otepľovanie, môžu zachrániť svet,“ pripomenul Kip Thorne počas svojho príhovoru k vedeckej komunite na Slovensku. „Za rovnako dôležité považujem podnecovať rešpekt politikov a verejnosti k vede a k názorom vedcov. Potrebujeme tiež nové generácie svetových lídrov, ktorí budú viesť svet k zodpovedným a na vedeckých poznatkoch založených riešeniam. Kľúčovým prínosom ocenenia ESET Science Award je práve táto inšpirácia a priblíženie významu vedy pre spoločnosť.“

Kip Thorne opätovne pripomenul že dnes vírusové ochorenia predstavujú jeden z najvážnejších problémov ľudstva. „Mnohé krajiny v riešení pandémie ignorovali hlas vedcov. Práve Slovensko môže byť pre svet pozitívnym príkladom toho, ako riešenia, ktoré ponúka veda a vedecké kapacity, dokážu zachraňovať množstvo životov,“ komentoval nasadenie slovenských vedcov pri výskume vírusu a vývoji testov na prítomnosť COVID 19.