Ďalší projekt využitia geotermálnej energie na výrobu zelenej elektriny a tepla pripravuje slovenská spoločnosť PW Energy po Žiari nad Hronom aj pri Prešove. Neďaleko krajského mesta vznikne geotermálna elektráreň, ktorá popri bezemisnej výrobe elektriny umožní i všestranné využitie zostatkového tepla.

,,Z viacerých lokalít, ktoré sme posudzovali, má prešovská kotlina jedny z najlepších podmienok. Môže za to nadpriemerný teplotný gradient až okolo 40 stupňov Celzia a zároveň vyhovujúca skladba horninového podložia s výskytom geotermálnych kolektorov, teda využiteľnej horúcej vody, z ktorej vyprodukujeme zelenú energiu," vysvetľuje Michal Mašek, projektový manažér spoločnosti.

Na výrobu elektriny z geotermálnych zdrojov sa bude využívať horúca voda s teplotou okolo 140 stupňov Celzia. Jej výskyt v hlbinných štruktúrach potvrdil v minulosti geologický vrt zrealizovaný v tejto lokalite, čo je podľa jeho slov ďalší kľúčový faktor.

WA 31 Astravec - Na snímke prvá bieloruská atómová elektráreň, ktorá je postavená ruskou štátnou korporáciou Rosatom pri meste Astravec v piatok 7. augusta 2020. Prvú bieloruskú atómovú elektráreň začali v piatok plniť jadrovým palivom, a to napriek výhradám susednej Litvy. Susedná Litva, ktorej hlavné mesto Vilnius sa nachádza iba 50 kilometrov od inkriminovaného zariadenia, označila novú elektráreň za potenciálnu environmentálnu a bezpečnostnú hrozbu. FOTO TASR/AP 


 A view of Belarus's first
Neprehliadnite

Bielorusko oficiálne spustilo komerčnú prevádzku prvej jadrovej elektrárne

Na základe týchto východísk uskutočnila spoločnosť v okolí Prešova podrobný seizmický prieskum v teréne. ,,Ďalším krokom je realizácia prieskumného vrtu, ktorý by mal potvrdiť potenciál oblasti v súvislosti s využitím geotermálnej energie," sumarizuje Mašek.

Projekt výstavby geotermálnej elektrárne pri Prešove aktuálne predložila spoločnosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). V rámci zámeru počíta PW Energy s výstavbou geotermálneho strediska situovaného v katastri obce Ľubotice, v prvej etape s inštalovaným výkonom 6,3 až 6,5 elektrických megawattov (MWe).

,,Celkový potenciál prešovskej kotliny odhadujeme zhruba trojnásobne, teda približne na 20 MWe. Elektrina vyrobená z geotermálnej energie by tak mohla zásobovať viac ako 50-tisíc domácností. Benefitom je tiež možnosť využiť zostatkové teplo z výrobného procesu, ktoré je vhodné ako zdroj na centrálne zásobovanie teplom pre domácnosti, ale zužitkovať sa dá aj v priemysle, poľnohospodárstve či na rekreačné účely," približuje Mašek.

Na snímke nápustný objekt pri Malej vodnej elektrárni Dobrohošť.
Neprehliadnite

Výstavbu malej vodnej elektrárne pri Hronskom Beňadiku stopol aj Najvyšší súd SR

Predpokladané investičné náklady prvej fázy prešovského projektu dosahujú 54 miliónov eur. ,,Strávili sme veľa času prípravou nášho zámeru, aby bol úspešný a vykonateľný. Som rád, že sa posúvame bližšie k realizácii a že do Prešova môžeme priniesť unikátny projekt, ktorý má potenciál ešte viac podporiť ekonomický rozvoj regiónu a pritiahnuť doň ďalšie investície,“ dodal Mašek.

Spoločnosť PW Energy sa zaoberá možnosťami využitia geotermálnej energie na Slovensku. Svoje projekty aktuálne realizuje v okresoch Žiar nad Hronom a Prešov. Spoločnosť je členom združenia EGEC (European Geothermal Energy Council), neziskovej medzinárodnej organizácie založenej v roku 1998, ktorá podporuje geotermálne odvetvie v Európe, ako aj Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).