Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) je znepokojená opakovanými zavádzajúcimi až klamlivými vyjadreniami politikov, vládnych predstaviteľov, či kompetentných inštitúcií na margo kompenzácií nepriamych CO2 nákladov pre energeticky náročné podniky.

Žiadosť o mimoriadnu pomoc

Fabriky, napríklad Slovalco, OFZ, Duslo Šaľa či Fortischem, ktoré boli nútené svoju výrobu pozastaviť, žiadajú podľa AZZZ o mimoriadnu pomoc z peňazí zo štátneho rozpočtu.

Fabriky dotknuté vysokými cenami elektrickej energie vládu už viac ako 2 roky žiadali o novelizáciu Zákona 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami. Tá by mala nastaviť predvídateľný rámec kompenzácií nepriamych CO2 nákladov na úroveň ostatných priemyselných krajín EÚ. Nejde o mimoriadnu pomoc, ktorá by mala byť dotovaná zo štátneho rozpočtu.

Rastúce ceny energií

Kompenzačná schéma je reakciou na rastúce ceny energií. Vďaka tomu dokážu krajiny udržať dekarbonizované a energeticky náročné podniky v chode, čo zároveň zabezpečuje sebestačnosť Európy vo výrobe určitých komodít, inak hrozí, že bude závislá na dovoze z Ruska či Číny.

Environmentálny fond potvrdil, že štát využíva jeho prostriedky na vykrývanie štátneho dlhu, a teda v rozpore s ich účelom a taktiež v rozpore so smernicou Európskej komisie. Prostriedky z jeho účtu tak nemôžu byť vyplatené slovenským fabrikám, nakoľko by sa Slovensku zhoršil rating a zvýšil deficit štátneho rozpočtu.

Kompenzácie nevyplácajú

„Nemožno nesúhlasiť s vyjadrením Envirofondu, že spätné vyplácanie kompenzácií by spôsobilo zvýšenie štátneho dlhu. Na to, že štát si nevyplácaním kompenzácií iba znižuje svoj dlh upozorňujeme už dlhodobo. Aj preto slovenské fabriky nežiadajú o pomoc z prostriedkov, ktoré samé kúpou emisných povoleniek v minulosti vyzbierali,“ hovorí Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.

AZZZ opakovane žiada vládu o novelizáciu Zákona 414/2012, ktorý by určil výšku kompenzácií do budúcna. „Predvídateľné rámcové podmienky zvýšia pravdepodobnosť, že významné fabriky, a s nimi aj pracovné miesta, nezaniknú a tie, ktoré na nečinnosť vlády už doplatili, budú môcť svoju výrobu v budúcnosti možno opäť naštartovať. O rovnaké podmienky, aké majú fabriky v iných európskych krajinách, nežiadajú naši priemyselníci vládnych predstaviteľov (terajších, aj minulých) mesiac, ani rok. Priemysel na problém upozorňuje už roky,“ dodával Malatinský.

Ďalšie dôležité správy

Tlačová konferencia zástupcov zamestnávateľov
Neprehliadnite

Návrh zákona o dani z nadmerného zisku je diskriminačný, myslí si AZZZ