Most, ktorého stavbu slávnostne otvoril 17. októbra 2017 vtedajší predseda vlády SR Robert Fico spolu s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom, by mali odovzdať do 30. mája.

Slovenska správa ciest, ako hlavný investor na slovenskej strane, spresnila, že most má vyše 601,6 metra, pričom posledný segment z 36 má dĺžku 15 metrov a hmotnosť zhruba 80 ton.

„Boli aj ťažšie segmenty, aj vyše 160-tonové, boli rôznych dĺžok. Boli aj 15-metrové či 18-metrové. Najprv sa zavarí zo slovenskej strany. Táto technológia je letmá montáž, čiže nie je to podopreté zospodu na skruži. Lodným žeriavom sa segment priplaví na miesto, dočasne sa pripne na vysokopevnostné tyče a nastaví sa. Zo slovenskej strany sa najprv urobí zvar, následne sa maďarská strana prisunie a urobí sa aj posledný zvar. Vtedy sa už bude dať bezpečne chodiť po moste. Teraz sme už v princípe spojili ľavý breh s pravým,“ vysvetlil hlavný inžinier stavby za investora na slovenskej strane Peter Pšenek.

Most by mal byť vrátane odovzdania a prevzatia ukončený do 31. mája, keď je určený termín. Pred letnou turistickou sezónou, najneskôr do 30. júna, by ho chceli otvoriť pre premávku. Na moste bude prechádzať úsek cestnej komunikácie spájajúci hlavnú cestu č. 1 na maďarskej strane so štátnou cestou 1/63 na slovenskej strane.

Okrem dvoch jazdných pruhov pre vozidlá budú na ňom aj cyklistický chodník a chodník pre chodcov. Medzivládnu dohodu o výstavbe podpísali v roku 2012.

V roku 2014 boli vydané stavebné povolenia na obidvoch stranách a v roku 2015 získali obe krajiny grant z európskych fondov z programu CEF – Nástroj na prepojenie Európy. Výška grantu dosahuje 85 percent z nákladov 91,2 milióna eur.