V Taliansku už ukazujú prstom na vinníkov: správcu mosta, architekta, miestnych i zahraničných politikov. Janovská tragédia ale v sebe nesie varovanie platné nielen pre Taliansko.

Betón, z ktorého bol Morandiho most postavený, sa stal vo svete najpoužívanejším stavebným materiálom. Druh betónu spevneného oceľou sa nachádza vo všetkých možných stavbách.

Nebezpečná voda

Vystužovanie betónu sa robí tak, že sa do neho vložia oceľové tyče. Vplyvom počasia a v dôsledku vibrácií spôsobených dopravou, pohybu základov stavby a ďalších príčin sa v betóne môžu objaviť drobné praskliny. Tie umožnia prenikaniu vody do stavby.

Voda sa môže dostať až ku kovu vnútri betónu a spôsobiť koróziu. Tento proces môže stavbu výrazne narušiť. Obavy tak panujú najmä ohľadom mostov, ktoré sú vystavené veľkému tlaku a zaťaženiu. Mnoho z nich sa pritom klenie na veľkú vzdialenosť bez toho, aby sa zdola o niečo opierali.

Zhoršovanie stavu môže urýchliť veľa rôznych faktorov, v prvom rade fušerská robota. Mnoho mostov vybudovaných v 60. rokoch dnes tiež musí čeliť väčšiemu zaťaženiu, než na aké boli projektované. Je to dané rastúcim objemom dopravy, väčšími autami a ťažšími nákladnými autami.

Úlohu môže hrať čiastočne tiež extrémne počasie, v neposlednom rade preto, že betón sa rozpína, keď sa zahreje, a zmršťuje, keď je vystavený chladu. Základy mosta môžu narušiť záplavy.

Pravidelné kontroly

Za normálnych okolností väčšina mostov postavených zo železobetónu rôznym udalostiam odolá. Pokiaľ ale boli narušené a úrady to pri pravidelných kontrolách nezistili a neuskutočnil nápravu, o záruke bezpečnosti sa už nedá hovoriť.

Nielen v Taliansku by tak mali vzniknúť otázky ohľadne kontroly mostov a ich údržby. Známky zhoršujúceho sa stavu možno pozorovať pri mostoch v Európe, Amerike i v Ázii.

Už v roku 1999 jedna štúdia ukázala, že 30 percent skúmaných cestných mostov v Európe má nejaké vady, vrátane korózie kovovej výstuže. V mnohých prípadoch budú musieť byť stavby, ktoré mali vydržať zhruba 100 rokov, kvôli najrôznejším problémom nahradené novou stavbou už v polovici životnosti.

Železobetónom je pokrytý celý svet, problém sa teda týka všetkých krajín. Pád Morandiho mosta ukázal, že tento problém nemožno ignorovať.