Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk, ktorý spravuje štátna agentúra NASES, poskytuje informácie z rôznych odvetví života na jednom mieste.

Zložený je z deviatich modulov. Na jeden z nich si v v rokoch 2017 až 2021 posvietil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). V prípade modulu úradnej komunikácie prišiel so závažnými zisteniami, informujú Hospodárske noviny (HN).

Ukážkové pochybenie

„K októbru 2021 bol projekt v 34-mesačnom omeškaní oproti pôvodnému zmluvnému termínu ukončenia diela. Ani po ukončení kontroly v októbri nebol modul odovzdaný a otestovaný v prostredí NASES, a teda nie je funkčný,“ konštatoval úrad. Dodal, že ide o ukážkový príklad pochybení v rámci informatizácie.

Na snímke predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík počas tlačovej konferencie Najvyššieho kontrolného úradu SR k aktuálnym zisteniam úradu a vyhodnoteniu doterajších výsledkov v Bratislave 25. júna 2021. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Národní kontrolóri sa pozreli na sídla štátnych inštitúcií, vydali odporúčania

Ako dodávajú HN, spomínaný modul bol vytváraný za 3,2 milióna eur ako „riešenie na mieru“, čo má byť ďalší problém. „V danom čase nebolo odôvodnené obstarať na mieru vyvíjané softvérové produkty. Na trhu existovali 'krabicové' riešenia, ktoré by z pohľadu požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy boli hospodárnejšie, efektívnejšie a účinnejšie,“ objasnili inšpektori v správe o výsledku kontroly.

Podľa denníka Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že sa agentúra NASES ešte v roku 2010 vzdala vlastníctva autorských a majetkových práv, tiež zdrojových kódov portálu v 60-miliónovej zmluve.

Ďalšie porušené ustanovenia

NASES porušil aj ďalšie ustanovenia v zákone o účtovníctve. Až do súčasnosti totiž nevykonával fyzickú inventúru majetku. Absentuje tiež kontrola plnenia nápravných opatrení bezpečnostného auditu, čo kontrolný úrad identifikoval ako riziko ochrany dát.

Na snímke predseda predstavenstva vykonávajúci aj kompetencie generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Tlapa počas tlačovej konferencie vedenia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) na tému veľké dopravné zmeny v Bratislave 25. augusta 2021. FOTO TASR - Dano Veselský
Neprehliadnite

Pri výstavbe diaľnic prichádza SR o milióny eur, zistil NKÚ

Zistenia sú tak závažné, že ich NKÚ postúpil orgánom činným v trestnom konaní, uvádza denník. Úrad sa tiež obrátil na Výbor pre hospodárske záležitosti.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie by na odporúčanie NKÚ malo predložiť „analýzu stavu všetkých IT systémov financovaných z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu, realizovaných v subjektoch štátnej správy, s dôrazom na vlastníctvo štátu a jeho ochranu,“ informujú HN.

Špeciálny vlak pri príležitosti Európskeho roka železníc dorazil do Bratislavy
Neprehliadnite

NKÚ: Chceme rozvoj železníc za peniaze EÚ, nakoniec ich pre chyby v obstarávaní platíme sami