Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podá trestné oznámenia. Uviedol to predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Tlapa (na snímke) v reakcii na piatkové (8. 10.) vyjadrenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) o zisteniach, že pre nezrovnalosti pri výstavbe diaľnic prichádza SR o milióny eur.

„Zverejnený výsledok kontroly NKÚ len potvrdzuje mnohé podozrenia súčasného vedenia NDS. V kontexte výsledkov kontroly podáme trestné oznámenia a budeme plne súčinní s orgánmi činnými v trestnom konaní. Okrem iného, tak sa deje aj v súčasnosti,“ priblížil Tlapa.

Príjmu adekvátne opatrenia

NDS sa podľa neho bude viacerými skutočnosťami popísanými v správe NKÚ v nasledujúcich týždňoch detailne zaoberať. „A tak ako doteraz, budeme prijímať adekvátne a náležité opatrenia. Do 20. októbra 2021 sme povinní informovať NKÚ o návrhoch opatrení, následne do 22. januára sme povinní ich aj aplikovať,“ dodal predseda predstavenstva NDS.

Nultý obchvat Bratislavy je takmer dokončený.  Jednotlivý úseky diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 sú takmer hotové a sú pripravené na odovzdanie do užívania vodičom. Na snímke z dronu pohľad na križovanie diaľnice D1 a D4 pred Bratislavou. V Bratislave 10. júna 2021. FOTO TASR - Michal Svítok
Neprehliadnite

NDS spustila súťaž na úsek, ktorý má zabezpečiť križovanie D1 a D4

Hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková 8. októbra informovala, že proces verejného obstarávania v NDS nebol v rokoch 2019 a 2020 nastavený transparentne a nebránil možným podvodom či korupcii. Konštatoval NKÚ SR po preverení systému verejného obstarávania. Zistenia odstúpi polícii.

NKÚ sa zameral na nastavenie procesu verejného obstarávania. Kontrolované boli zákazky v hodnote viac ako 420 miliónov eur v období rokov 2019 až január 2021. Kontrolóri preverovali bežné aktivity spoločnosti, napríklad poradenské, bezpečnostné a upratovacie služby, realizáciu verejného obstarávania externými firmami či prenájom, montáž a demontáž protisnehových zábran. Potvrdené boli riziká spojené s nesprávne nastavenými procesmi verejného obstarávania.

Kontrolný systém bol nefunkčný

NKÚ zhodnotil, že vnútorný kontrolný systém v NDS bol nefunkčný. Spoločnosť nepostupovala podľa zákona o finančnej kontrole, zodpovední zamestnanci nevykonávali základnú finančnú kontrolu a niektoré verejné prostriedky boli poskytnuté nad rámec oprávnenia, napríklad projekt mokrade Valaliky, R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Diaľničiari podľa NKÚ nedodržiavali ani vlastné smernice týkajúce sa obstarávania.

Viac ako 67,7 milióna eur pôjde na preplatenie časti projektu výstavby R4 Prešov - severný obchvat, I. etapa, z eurofondov. Minister dopravy SR Andrej Doležal a predseda predstavenstva NDS a.s. Juraj Tlapa v Prešove pri severnom portáli tunela Bikoš v utorok podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Na snímke pohľad spod severného portálu cestného tunela Bikoš na rozostavanú stavbu I. etapy R4 Prešov – severný obchvat.
Neprehliadnite

Časť stavby severného obchvatu Prešova bude financovaná z eurofondov

NDS podľa kontrolórov vo vybraných oblastiach neuplatňovala princíp hodnoty za peniaze. Realizovala zákazky s nízkou hodnotou, ich rozdelením sa tak vyhla prísnejšiemu postupu verejného obstarávania. Lehoty na predloženie cenových ponúk v prípade niektorých zákaziek stanovila neprimerane krátke.

Princíp transparentnosti podľa NKÚ nedodržali diaľničiari ani pri dokumentovaní verejného obstarávania. Nearchivovali všetky potrebné dokumenty, niektoré boli dokonca bielené. Úkony tak boli podľa kontrolórov nepredvídateľné a nepreskúmateľné.

Pochybenia boli postúpené polícii

To podľa nich vyvoláva podozrenie, že verejné prostriedky neboli využívané hospodárne, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti pri správe cudzieho majetku a k machináciám vo verejnom obstarávaní. Úrad zistené pochybenia odstúpi polícii. „Nie je možné len holo skonštatovať, že sme niečo neurobili, nenaprojektovali, či nedodržali. Niekto bol za to zodpovedný a za chyby musí znášať dôsledky,“ zdôraznil predseda NKÚ Karol Mitrík.

Špeciálny vlak pri príležitosti Európskeho roka železníc dorazil do Bratislavy
Neprehliadnite

NKÚ: Chceme rozvoj železníc za peniaze EÚ, nakoniec ich pre chyby v obstarávaní platíme sami

Kontrolóri tiež zistili, že NDS si v rokoch 2019 a 2020 objednala od externých firiem služby v oblasti verejného obstarávania za niekoľko desiatok tisíc eur napriek tomu, že spoločnosť mala na to vlastný odbor so 16 zamestnancami. Upozornili, že manažment NDS nemal ani súhlas predstavenstva na využívanie externých firiem.