Momentálne nie je funkčná ani jedna z dvoch hodnotiacich komisií sudcov. V praxi to znamená, že nemôžu byť realizované výberové konania sudcov ani ich postup na vyšší súd. Znefunkčnenie komisií je dôsledkom odvolania sudcov z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov prezidentkou SR. Predseda Súdnej rady Ján Mazák vyzýva oprávnené subjekty, aby nominovali kandidátov do voľby na členov hodnotiacich komisií. Potvrdila to hovorkyňa Súdnej rady SR Veronika Müller.

Podávať návrhy kandidátov môžu členovia Súdnej rady, ministerka spravodlivosti, stavovská organizácia sudcov, kolégiá predsedov sudcovských rád a sudcovské rady. „Ibaže nepodávajú. Napriek opakovaným výzvam, ako aj upozorneniam, že ich právo navrhovať je súčasne aj plnením povinnosti zabezpečiť funkčnosť súdnictva. Poslednú už doslova 'prosbu' som adresoval týmto subjektom minulý týždeň," dodal preseda rady s tým, že práve z tohto dôvodu nevie odhadnúť, v akom časovom horizonte bude aspoň jedna z hodnotiacich komisií opäť funkčná.

Na snímke nový predseda Súdnej rady SR Ján Mazák prichádza pred novinárov počas 9. zasadnutia Súdnej rady SR v Bratislave 29. júna 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Nadácia Zastavme korupciu žiada Mazáka o zloženie čo najlepších výberových komisií

Ďalším problémom je podľa neho nájsť trestného sudcu, ktorý by bol ochotný stať sa členom hodnotiacej komisie. Pričom prítomnosť sudcu špecializujúceho sa na trestné právo je podmienkou pre jej zostavenie. „Je nesporné, že bez trestného sudcu by hodnotiaca komisia nemohla vykonávať plnohodnotné hodnotenie. Predovšetkým by nemohla hodnotiť trestných sudcov. Alebo si niekto myslí, že hodnotenie napríklad očného špecialistu, by mohol vykonávať pôrodník gynekológ," pýta sa predseda Súdnej rady.

Problematické komisie

Hodnotiace komisie fungujú od roku 2017. Stále sú len dve, hoci sa pri ich kreovaní počítalo s rozšírením na osem. Jána Mazáka prekvapilo, že počas troch rokov dávali sudcom prevažne výborné hodnotenia. „Osobne neviem o žiadnom, ktorý by bol hodnotený ako nevyhovujúci. Vzhľadom na problémy slovenskej justície je to dosť divný výsledok. I ten by sme mohli vziať na zreteľ pri tvorbe novej politiky hodnotenia sudcov," poznamenal.

Predstaviť by si vedel kombináciu predchádzajúceho spôsobu hodnotenia s vylúčením toho, aby sudcov hodnotili sudcovia z toho istého súdu. „Hodnotiacou formáciou by mohli byť napríklad revízne oddelenia krajských súdov, ktoré by však hodnotili sudcov z iného kraja, pričom by sa to mohlo diať na nejakom rotačnom princípe. Ale všetko je ešte len na diskusiu, lebo opäť ustanoviť nejaký ťažkopádny a málo funkčný spôsob by už bolo rizikom," dodal s tým, že Súdna rada by chcela pripraviť vecný zámer nového hodnotenia sudcov do konca kalendárneho roka.

Reforma súdnictva, ktorú musí ešte odobriť plénum Národnej rady SR, počíta s tým, že okrem aktívnych sudcov a sudcov s prerušeným výkonom funkcie by sa o pozíciu v hodnotiacej komisii mohli po novom uchádzať aj emeritní sudcovia. Právna úprava by v prípade schválenia mala byť účinná od 1. januára 2021.