Výšku deficitu rozpočtu Kamenický nevedel vyčísliť bez daňovej prognózy. Tá bude podľa jeho slov zverejnená budúci týždeň v stredu 25. septembra.

Kamenický už pred pár týždňami vyzval ministerstvá, aby mu oznámili možnosti úspor vo svojich rezortoch. Ministerstvá mu však podľa jeho slov do súčasnosti takéto možnosti úspor neoznámili. Útvary rezortu financií podľa neho budú musieť prehodnotiť výdavky v jednotlivých vládnych rezortoch tak, aby sa dosiahli úspory vo výške približne 200 miliónov eur.