Zdanenie nadmerných ziskov, ku ktorým došlo z dôvodu nepredvídateľných vonkajších vplyvov, tzv. windfall profit tax (WPT), umožňuje naplniť štátny rozpočet bez dlhodobého negatívneho vplyvu na ekonomiku. Takéto jednorazové príjmy by pomohli aj na Slovensku aspoň čiastočne vyfinancovať doterajšie jednorazové krízové výdavky, myslí si predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ján Tóth.

Pripomenul, že Slovensko doteraz minulo už niekoľko miliárd eur objektívne vyžiadaných krízami, ktoré výrazne zvýšili verejný dlh.

„Aj preto rozpočtovo zodpovedné správanie by malo byť intenzívne poctivo skúmať, ako najviac dočasných príjmov by sa dalo získať cez skutočnú WPT a všetky tieto zdroje využiť na zníženie aspoň časti verejného dlhu, ktorý nám vznikol cez doterajšie jednorazové výdavky," zdôraznil šéf rady v aktuálnom blogu na stránke RRZ.

Veľmi dôležitý je však správny dizajn mimoriadnej dane, ľahko totiž môže skĺznuť do podoby, ktorá už ekonomiku môže poškodiť.

„Nemá to byť kontroverzná sektorová daň, ktorá môže znamenať očakávané a dlhodobé zníženie čistého zisku celého sektora, škodiaca ekonomickému rastu. WPT má zdaňovať niečo, čo vôbec nebolo očakávané a s čím sa v dlhodobých projekciách nepočítalo," vysvetlil Tóth.

Kľúčové je podľa neho ponechať subjektu či sektoru zvyčajné daňové zaťaženie pre zvyčajnú úroveň zisku, a to vrátane vyšších ziskov dosiahnutých v dobrých časoch. Vyššiemu zdaneniu by mal podliehať len zisk dosiahnutý vďaka extrémnym neočakávaným podmienkam. Inak to môže znamenať vystrašenie investorov a znížený záujem o budúce investície, upozornil šéf RRZ.

Takáto mimoriadna daň však podľa neho neozdraví trvalo slovenské verejné financie, ktoré sú opätovne v pásme vysokého rizika dlhodobej udržateľnosti.

„Spolu s postupne utíchajúcou energo krízou by sme preto mali pripravovať konkrétnu konsolidačnú stratégiu, ktorá prinavráti dlhodobé zdravie našim budúcim rozpočtom. A mal by vzniknúť verejný tlak, aby práve o tejto stratégii dnes v predvolebnom období politici zvádzali seriózne verejné diskusie," dodal Tóth.

Ďalšie dôležité správy

Oil,Pump,Rig.,Oil,And,Gas,Production.,Oilfield,Site.,Pump
Neprehliadnite

Vláda stiahla návrh na zdanenie mimoriadnych príjmov z ruskej ropy