Doplnil, že podľa zákona o inšpekcii práce uloží v prípade preukázania porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania IP pokutu zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe od 2000 do 200-tisíc eur a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viacerých fyzických osôb súčasne, najmenej 5-tisíc eur.

„Inšpektorát práce v Žiline bude v letných mesiacoch vo zvýšenej miere vykonávať kontroly s obdobným zameraním," upozornil hlavný inšpektor práce IP Žilina Rudolf Kubica.

Osoby, ktoré pracujú nelegálne, sa podľa hovorcu NIP vystavujú problémom napríklad s nárokom na mzdu, stravovanie, zákonom stanovenú maximálnu výmeru pracovného času, minimálnu výmeru oddychu či na dovolenku.

„Riskujú aj problémy pri uplatňovaní si nároku na dôchodok, čo si však často uvedomia až neskôr. Na druhej strane, zamestnávatelia, ktorí nelegálne zamestnávajú, krivia rovnosť podmienok na podnikanie, deformujú trh a zároveň sa vystavujú vysokým pokutám a ďalším sankciám, vrátane zrušenia živnostenského oprávnenia,“ vysvetlil L. Kerekeš.