V sektore chýbajú tisíce pracovníkov a letnú sezónu podobne ako vlani zachraňujú brigádnici, hlavne študenti stredných a vysokých škôl, informovala dnes ČTK Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS).

Chýbalo viac ako 10 000 zamestnancov

Asociácia privítala parlamentom schválené zjednodušenie sezónneho zamestnávania ľudí, ktoré však vstúpi do platnosti až začiatkom budúceho roka.

„Tesne pred začiatkom tohtoročnej letnej sezóny dovoleniek hotelierom a majiteľom gastronomických prevádzok chýbalo viac ako 10 000 zamestnancov. Najvyťaženejšia časť roka v cestovnom ruchu tak opäť stojí a padá na tom, či ubytovacie zariadenia nájdu dostatok brigádnikov," uviedla asociácia.

Zárobky v odvetví zaostávajú

Cestovný ruch na Slovensku a tiež reštaurácie a ďalšie gastronomické podniky patrili po vypuknutí epidémie choroby covid-19 medzi najviac zasiahnuté sektory ekonomiky. Počas skorších epidemických reštrikcií mohli hotelieri a reštaurácie poskytovať služby zákazníkom len v značne obmedzenom rozsahu, čo sa dotklo aj zamestnancov v týchto odboroch.

Kým v roku 2019, teda pred vypuknutím covidu-19, pracovalo v sektore ubytovacích a stravovacích služieb na päťmiliónovom Slovensku podľa miestneho štatistického úradu zhruba 108 000 ľudí, v tohtoročnom prvom štvrťroku to bolo asi 90 000 zamestnancov.

Vzhľadom na zmenu metodiky vykazovania zamestnanosti od roku 2021 však nie sú údaje plne porovnateľné. Zárobky v spomínanom odvetví výraznejšie zaostávajú za priemernou mzdou v krajine.

Slovenský parlament v júni schválil opatrenia na zjednodušenie sezónneho zamestnávania pracovníkov v cestovnom ruchu a v poľnohospodárstve. Príslušná novela Zákonníka práce začne platiť až od januára 2023.

Podľa šéfa AHRS Marka Harbuľáka by sa v budúcej zimnej turistickej sezóne mohlo na základe nových pravidiel zamestnať u hotelierov a prevádzkovateľov gastronomických podnikov 5 000 až 7 000 ľudí, v lete potom do 20 000 osôb.

Ďalšie dôležité správy

Leto je pre mnohých študentov ideálnym časom na brigádu.
Neprehliadnite

Brigádnická sezóna sa už začala. Prilepšenie bude jednoduchšie