Z Bruselu prišlo dlho očakávané stanovisko k prevzatiu mediálnej skupiny CME finančnou skupinou PPF, ktorú vlastní Čech Petr Kellner. Po roku sa tým uzavrie skúmanie obchodu. Ako uvádza portál lupa.cz Kellner tak získa televíziu Nova, televíziu Markíza a stanice v ďalších európskych krajinách. Komisia dospela k záveru, že transakcia nevyvolá žiadne obavy z narušenia hospodárskej súťaže v Európskom hospodárskom priestore. 

Brusel v oznámení uviedol, že komisia dostala spätnú väzbu od viacerých subjektov, medzi nimi boli aj komerčné stanice. Komisia odmietla obavy komerčných staníc, že by ich PPF mohla vyradiť z ponuky svojich platforiem, aby tým zvýhodnila vlastné kanály. Európska komisia sa domnieva, že by tým PPF poškodila svoje obchodné záujmy. Protimonopolné skúmanie teda dospelo k záveru, že nie je žiadny dôvod na obavy. To sa týka aj postavenia PPF na reklamnom trhu v Českej republike.

Podľa portálu lupa.cz komisia konštatovala, že PPF bude aj naďalej nakupovať reklamný priestor od tretích strán.

Peter Kellner
Neprehliadnite

Nový koronavírus zrazil zisk finančnej časti PPF o 95 percent

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť Petra Kellnera môže prevziať Novu, Markízu a ďalšie stanice. Podľa oznámenia CME by sa tak malo stať už o týždeň, v utorok 13. októbra.

PPF a CME sú aktívne v oblasti získavania práv na športové vysielanie v Česku a na Slovensku a v predaji reklamného priestoru v Česku. Tieto dve spoločnosti súbežne pôsobia na rôznych úrovniach hodnotového reťazca. CME je aktívna hlavne ako veľkoobchodný dodávateľ televíznych kanálov v mnohých členských štátoch, zatiaľ čo PPF ponúka maloobchodné audiovizuálne a telekomunikačné služby v Bulharsku, Česku a na Slovensku.