Oceliarne, cementárne, nákladná či vlaková doprava sú oblasti, ktoré majú potenciál na nasadenie bezemisného tzv. zeleného vodíka ako paliva. Ťažiskom jeho výroby by pritom mala byť do budúcna elektrolýza. Uviedol to Roman Nemec, projektový manažér zo skupiny spoločností PPA Controll, v reakcii na ambície Slovenska znížiť emisie skleníkových plynov a zbaviť sa závislosti od dovážaného zemného plynu.

"Výroba takéhoto vodíka si vyžaduje čistú elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). V súčasnosti sa, žiaľ, drvivá väčšina tejto suroviny vyrába tzv. špinavou cestou, teda nie z OZE," upozornil Vladimír Lásik z PPA Controll, a. s. Aj aktuálny balíček opatrení EÚ ´Fit for 55´ je podľa neho zameraný na zníženie emisií v EÚ o 55 % do roku 2030.

Vysvetlil, že vodík sa vo všeobecnosti rozdeľuje do štyroch skupín. Bežne sa hovorí o zelenom, modrom, šedom a hnedom (čiernom). Tieto prívlastky nevyjadrujú fyzické farebné rozdiely, ich účelom je rozlíšiť rôzne spôsoby získavania vodíka na energetické použitie z hľadiska ich ekologických prínosov či negatív. "Úplne ekologickým je zelený vodík, ktorý sa získava elektrolýzou využitím ekologickej elektrickej energie získanej z OZE," priblížil Lásik.

Pri výrobe modrého a šedého vodíka sa využíva zemný plyn, respektíve metán, a ako vedľajší produkt vznikajú oxidy uhlíka. Pri šedom vodíku sa tieto oxidy vypúšťajú do ovzdušia, čo je asi rovnako ekologické ako spaľovanie plynu. Pri modrom vodíku sa však oxidy zachytávajú, uskladňujú a využívajú sa pri ďalšom spracovaní. Ako modrý vodík sa občas označuje aj vodík vyrobený elektrolýzou vody, čiže najčistejším spôsobom s nulovou uhlíkovou stopou, pri ktorej sa však používa elektrina získaná z jadrových elektrární. Za hnedý alebo často aj čierny vodík sa považuje taký, ktorý bol získaný oxidáciou (spaľovaním) čierneho alebo hnedého uhlia pod veľkými tlakmi.

"EÚ a aj naše ministerstvo hospodárstva si uvedomujú, že počas prechodného obdobia bude nevyhnutná produkcia aj iného, nielen zeleného vodíka. Predpokladá sa, že dočasne akceptovateľný by mohol byť modrý vodík," uviedol Nemec.

Elektrárne na Slovensku v roku 2020 podľa neho vyrobili viac ako 29 TWh elektriny, pričom polovica prináleží jadrovej energii, ktorá je podľa aktuálnej taxonómie označená za udržateľnú. Menej ako 20 % z celkového energetického mixu pochádza z OZE.

"Dobrá správa je, že sa na Slovensku objavujú prvé pionierske projekty v oblasti spracovávania nerecyklovateľného odpadu, z ktorého je možné získať plyny ako biometán a vodík," informoval Nemec.

Ďalšou dobrou správou podľa neho je, že na Slovensku sú už prvé dve vodíkové tankovacie stanice. Predpokladá sa, že do roku 2030 ich bude k dispozícii okolo 25, a to pre osobné automobily, autobusy, nákladnú dopravu, ale aj regionálne vlaky.

Ďalšie dôležité správy

Mesto Detva plánuje na jar tohto roka začať s rekonštrukciou ciest a chodníkov na sídlisku Námestie mieru. Súčasťou projektu bude aj nové kontajnerové stojisko v strede veľkého centrálneho parkoviska. Na snímke z 19. januára 2021 kontajnery v centre sídliska Námestie mieru v Detve. EASYFOTO TASR - Silvia Tannhauserová
Neprehliadnite

Z komunálneho odpadu by mohlo Slovensko vyrobiť desaťtisíce ton vodíka ročne