Týmto úsekom prejde za jednu hodinu v rannej špičke 41 vozidiel MHD, čo je podľa mesta v priemere jeden autobus či trolejbus počas každej 1,5 minúty. V poobedňajšej špičke je tento počet podobný – 36 kĺbových vozidiel za hodinu. MHD tak v úseku dokáže prepraviť až 5330 cestujúcich v rannej špičke a 4680 cestujúcich v poobedňajšej špičke," spresnila samospráva.

MHD sa zrýchli

Zavedením vyhradeného jazdného pruhu očakáva skrátenie priemerného jazdného času MHD v špičke približne o tretinu, čo predstavuje časovú úsporu približne jednu minútu pri minimálnom obmedzení ostatnej dopravy. 

Tým, že vozidlá MHD nebudú v jazdnom pruhu nepravidelne blokované autami, očakávame tiež menší časový rozptyl jednotlivých jázd MHD, a teda lepšie dodržiavanie odjazdov podľa grafikonu," uviedlo mesto. Vyhradený jazdný pruh má umožniť okrem jazdy vozidiel MHD aj jazdu na bicykli. Magistrát tvrdí, že cieľom úpravy je minimalizovať riziko kolízie cyklistov s vozidlami. 

Pre všetkých účastníkov cestnej premávky je lepšie, ak cyklista jazdí pri pravom okraji vozovky s vozidlami MHD, ktoré ho v priemere každú minútu - dve obídu cez ľavý jazdný pruh, ako keby jazdil v ľavom jazdnom pruhu, kde by ho z pravej strany predbiehali vozidlá MHD a z ľavej natesno ostatní vodiči alebo by výrazne znížil kapacitu ľavého jazdného pruhu," argumentuje bratislavská samospráva.

Priznáva však, že spoločný pruh pre MHD a cyklistov nie je vhodný pre všetkých cyklistov, ale je hlavne pre tých, ktorí už sú zvyknutí jazdiť v uliciach Bratislavy. 

Bezpečná cyklistická trasa

Bezpečná cyklistická trasa z centra na hlavnú stanicu bude v budúcnosti vybudovaná cez Štefanovičovu ulicu pozdĺž električkovej trate," deklaruje mesto. Zároveň chce počas jesene doplniť semafor pred križovatkou Štefánikova – Križkova o osobitný signál pre vozidlá vo vyhradenom jazdnom pruhu, čím sa má zlepšiť plynulosť prejazdu cez zastávku SAV a dôjde tak k väčšej časovej úspore pre cestujúcich. 

Od preferencie MHD očakávame tiež ušetrenie jedného vozidla do výpravy denne, čím sa znížia náklady na prevádzku MHD približne o 50-tisíc eur ročne. Vyhradenie pravého pruhu pre BUS spolu s úpravou signálneho plánu nám zároveň umožní predĺžiť zelenú od Štefánikovej," podotkol magistrát. Deklaruje, že týmto opatrením dosiahne distribúciu áut z jedného (ľavého) jazdného pruhu pred križovatkou s Križkovou do smeru na Šancovú a do dvoch pruhov v smere na Pražskú za zastávkou SAV.