Očakávané spustenie najprísnejších sankcií dlhovej brzdy v máji tohto roka môže výrazne negatívne ovplyvniť mestá a obce na Slovensku. Upozorňuje na to Združenie miest a obcí Slovenska a Únia miest Slovenska. 

V prípade, že dlh verejnej správy presiahne zákonom stanovenú hranicu, mestá a obce budú povinné v roku 2024 pri zostavovaní rozpočtu dodržať isté opatrenia.

Čomu čelia samosprávy?

Musia napríklad schváliť rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. Okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami a na financovanie spoločných programov SR a Európskej únie. „Obec a vyšší územný celok sú povinní schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný rozpočet alebo prebytkový rozpočet,“ uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Dosahy vníma výrazne negatívne. Povedie to podľa neho k znižovaniu kvality služieb pre obyvateľov, keďže bude potrebné prijať úsporné opatrenia v ostatných položkách rozpočtu bežného aj kapitálového rozpočtu. „Budeme svedkami obmedzenia a rušenia už rozbehnutých alebo plánovaných vlastných investičných zámerov miest a obcí,“ skonštatoval.

Keď budú mestá a obce povinné zostavovať iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, nebudú podľa Kaliňáka môcť čerpať návratné zdroje financovania (úvery, dodávateľské úvery), prostriedky z rezervného fondu, respektíve prostriedky naakumulované z predchádzajúcich rokov. „Tým sa obmedzí možnosť spolufinancovania projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ďalších zahraničných zdrojov,“ upozornil.

Problém dlhovej brzdy

Prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček po januárovom stretnutí zástupcov samospráv s prezidentkou Zuzanou Čaputovou vyhlásil, že hlavu štátu na tento problém upozornili. Ak by začala dlhová brzda platiť, samosprávy podľa jeho slov nebudú schopné od roku 2024 vôbec zostaviť rozpočty. „Nebudeme ďalej vedieť rozvíjať mestá a obce. Môžeme zabudnúť aj na spolufinancovanie európskych fondov, lebo nebudeme mať z čoho,“ vyhlásil.

Ak budú v tomto roku predčasné parlamentné voľby, z ktorých vzíde nová vláda, prvé dva roky jej fungovania platí výnimka na najprísnejšie sankcie dlhovej brzdy.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke zľava predseda Združenia miest a obcí Kysúc Matej Šimášek, ústredný riaditeľ ZMOS Michal Kaliňák a starostka obce Povina Alena Dudeková počas rokovania členov ZMOK k energetike -  niekoľkonásobne vyššie zálohové platby na pôde Mestského úradu v Čadci dňa 20. januára 2023. FOTO TASR - Erika Ďurčová
Neprehliadnite

Samosprávy majú žiadať o kompenzácie od februára, upozorňujú na ďalšie problémy