Príjmové nerovnosti na Slovensku rastú a prehlbuje sa chudoba. Počet ľudí ohrozených chudobou narástol, je ich už okolo 660-tisíc.

Vyhlásila to prezidentka Zuzana Čaputová v správe o stave republiky. Pomoc vlády podľa nej na začiatku prichádzala neskoro a v nízkych sumách. Zdôraznila, že v chudobnej spoločnosti sa zvyšuje nespokojnosť a sociálne napätie, čo môže viesť k radikalizácii. Pri hľadaní riešení kríz treba podľa nej myslieť viac aj na dosahy na ženy.

Ženy sú v ekonomicky slabšej pozícii

„V riziku chudoby sa u nás ocitá každá tretia domácnosť jednorodičovských rodín a osamelých seniorov a každá tretia domácnosť rodín s troma a viac deťmi. V riziku chudoby je takmer každé šieste dieťa," pripomenula prezidentka pred poslancami Národnej rady (NR) SR s tým, že po prvý raz narástol podiel chudobných vo všetkých krajoch.

Chudobná spoločnosť môže byť podľa prezidentky nesúdržná a frustrovaná, narastá v nej nespokojnosť a zvyšuje sa sociálne napätie. To môže viesť až k destabilizácii a postupnej radikalizácii spoločnosti.

„Dôsledky chudoby a ich odstraňovanie sú pre štát oveľa drahšie ako preventívne opatrenia," upozornila. Pomoc vlády podľa nej na začiatku prichádzala neskoro a v nízkych sumách.

„Ďalšie rozhodnutia vlády síce situáciu viacerých domácností a rodín zlepšili, ale mnoho ľudí, ktorí v dôsledku zdražovania najviac strádajú, nedostávajú pomoc v dostatočnej miere," upozornila hlava štátu. Spomenula príklady tých, ktorí si nemôžu uplatniť napríklad daňový bonus z protiinflačného balíčka či rodičovský dôchodok.

Ženy sú podľa prezidentky na Slovensku stále v ekonomicky slabšej pozícii, a tak dosahy energetickej krízy a inflácie cítia výraznejšie vzhľadom na ich nižšie platy aj nižšie dôchodky.

„Ženy sú na čele približne 90 percent jednorodičovských rodín, ktoré sú najviac postihnuté chudobou," zdôraznila. Myslí si preto, že ako spoločnosť musíme pri hľadaní riešení kríz myslieť viac aj na dosahy na ženy.

Domácnosti ohrozené existenčnou chudobou

Prezidetka Zuzana Čaputová takisto uviedla, že zvládnutie energetickej krízy bude jednou z najväčších výziev v budúcom roku.

„Slovensko veľmi úspešne diverzifikovalo dodávky energií a bezprostredný nedostatok nám počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny nehrozí. Dochádza k výrazným úsporám energií. Prenos vysokých cien z európskych trhov do maloobchodných cien pre našich spotrebiteľov a firmy by však bez kompenzačných opatrení viedol ku kolapsu hospodárstva a sociálneho zmieru. Je dobré, že vláda predstavila schému podpory pre podnikateľov a dokončuje podporu pre domácnosti," povedala prezidentka.

Napriek tomu však podľa jej slov niektoré domácnosti budú aj po týchto kompenzáciách ohrozené existenčnou chudobou. Za správne by považovala pomôcť týmto skupinám prekonať krízu prostredníctvom cielenej podpory. Pripomenula napríklad návrh na riešenie v podobe príspevku na bývanie. 

„Ten dorovnáva najviac zasiahnutým domácnostiam príjem v prípade, že ich náklady na bývanie prekročia únosnú mieru," ozrejmila.

Zmena klímy sa nás priamo dotýka

 Energetickú krízu však považuje aj za príležitosť, aby sme z dlhodobejšieho hľadiska využívali stále viac obnoviteľné zdroje. Hovorí o posilňovaní našej nezávislosti, sebestačnosti či k napĺňaniu klimatických cieľov.

„Ako sme sa mohli presvedčiť v horúčavách a nedostatku vody počas tohto leta, je evidentné, že globálne javy ako zmena klímy, úbytok biodiverzity či zhoršovanie životného prostredia sa nás dotýkajú priamo a bezprostredne," podčiarkla.

Apeluje na súčasných politikov, že práve oni sú generáciou tých, ktorých kroky budú rozhodujúce pre kvalitu života ďalších generácií na našej planéte. Je presvedčená, že problém ochrany klímy by mal byť plnohodnotnou témou politických strán.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke prezidetka SR Zuzana Čaputová počas tlačového vyhlásenia k referendu v Bratislave 3. november 2022. Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie sa uskutoční v sobotu 21. januára 2023. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Prezidentka odobrila úpravu veku nároku na vdovský v prípade výchovy dieťaťa