Treba podľa vás upraviť vyplácanie dividend a zvýšiť ich zdaňovanie?

53 % Určite nie, firmy to budú obchádzať inými cestami

Matej Varga, vedúci úseku riadenia investícií v DSS Poštovej banky a Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti
Zvyšovanie daní vedie k snahe obchádzania dani, alebo k zmene daňového domicilu a k snahe prenosu do krajiny, kde je nižšia miera daňového zaťaženia. Pre rozvoj a podporu ekonomiky je dôležité podporovať investovanie, zároveň je to kľúčové aj pre budovanie majetku obyvateľstva a následnú zvýšenú spotrebu. Z toho dôvodu je podľa mňa zvyšovanie daní negatívna správa.

Stanislav Verešvársky, technický riaditeľ, SWAN, a.s.
Zmyslom podnikania je vytvoriť zisk. A teda ak sa miera zdanenia dostane do situácie, že dane príliš zaťažujú podnikanie, vyvolá to efekt, že podnikatelia hľadajú a využívajú všetky možné spôsoby, ako sa zdaneniu vyhnúť. A to asi nie je želateľné. Najkrikľavejším prípadom sú najziskovejšie firmy z top rebríčkov, ktoré neplatia žiadne dane – čo je skutočný výsmech.

Róbert Kopál, riaditeľ, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi
Zdaňovanie dividend je zdaňovanie investorov a tých je potrebné skôr motivovať k investovaniu, ako od investovania odrádzať.

Peter Halász, konateľ, Jaga Group
Vôbec nerozumiem filozofii zdanenia dividendy. Podnikanie je činnosť smerujúca k dosiahnutiu zisku . Subjekt – nazvime ho XY, ktorý podniká, platí priame i nepriame dane . Štát inkasuje celý rád platieb – daní od XY . Keď  XY hospodári dobre zaplatí štátu daň z príjmu alebo inak "daň zo zisku".  Následne príde majiteľ firmy XY a chce si vziať svoju dividendu – odmenu za to, že niekedy v minulosti investoval, staral sa atď o XY . Zrazu sa na scéne opäť zjaví štát a povie majiteľovi XY – zaplať mi daň z dividendy – teda druhý krát daň z peňazí, z ktorých som už raz daň z príjmu zaplatenú mal. Daň z dividendy je výmysel nenazraného , lenivého a drahého štátu.

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin, a.s, Cífer
Upraviť dividendovú politiku treba, to áno. Ale zdaňovanie zásadne znížiť. Celkové zdanenie ceny práce a ostatných daní spoločností je vysoké a tak brzdí primárny cieľ podnikania ako takého – tvoriť zisk.

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava
Treba si uvedomiť, že dividenda sa vypláca s už zdanených peňazí. Reálne v menších, stredných, či rodinných firmách sú príjmatelia dividend tí istí ľudia, čo tvoria pridanú hodnotu firmy. Takže najprv si pridanú hodnotu, ktorú vytvoria, zdania ako zamestnanci vo vlastnej firme, potom za firmu a nakoniec ešte ako príjmatelia dividend? Je to spravodlivé? Nie je!

Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva, VÚB
Podporme znalostnú ekonomiku, umožnime firmám investovať do R&D, zrýchlime odpisovanie, nie ďalšie reštrikcie a zvyšovanie daní. Koľko ešte potrebujeme príkladov že toto naozaj nefunguje.

Kristína Čambalová, managing director , Kharisma
Nie som za zvýšenie kvôli odlivu kapitálu.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri
Nepáči sa mi zdaňovanie už raz zdanených peňazí. Platí to najmä o menších spoločnostiach, ktoré sú hlavným, prípadne jediným zdrojom príjmov ich spoločníkov (napr. tzv. rodinné podniky). Treba túto situáciu odlíšiť napr. od toho, keď ako drobný akcionár veľkej akciovej spoločnosti, ku ktorej mám výlučne investičný vzťah, dostanem svoju dividendu ako „prilepšenie“. Nepáčia sa mi tiež argumenty, že aj inde vo svete to tak je, tak by to tak malo byť aj u nás; bez hlbšieho zdôvodnenia, prečo to je u nás treba urobiť práve tak. Taktiež nie je šťastný trend zvyšovania daňového zaťaženia úspešných, údajne bohatých, ako keby trest za úspech; opäť neraz bez hlbšieho zamyslenia sa nad konkrétnymi vzťahmi „tu a teraz“. Nech sa radšej úradníci naučia hospodáriť ako starostlivý hospodár.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Nemyslím si, že sa má daňová politika robiť tak, aby od nás vyhnala úspešné firmy. Kto sa zvýšenej dani bude chcieť vyhnúť, bude pre veľkú firmu jednoduché odísť inde, a to, myslím si, na Slovensku nechceme.

Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Myslím si, že znova zdaňovať už zdanený zisk, je nesprávne.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava
Keď chce byť táto vláda vládou obnovy, tak nech sa sústredí na obnovu celej krajiny. A nie devastáciu podnikateľského prostredia. Bez akejkoľvek vízie sa púšťajú do takých zmien zákonov, po ktorých bude musieť ďalšia vláda opäť obnovovať krajinu.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Je potrebné si uvedomiť, že to je často aj jediný príjem pre majiteľov. Taktiež vysokým zdanením dividend sa budú investori snažiť zisky vyplatiť mimo Slovenska.

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.
Ja to vidím tak, že podnikateľom treba pomáhať. Hlavne malé, stredné firmy zamestnávajú 60 % ľudí. Myslím si, že im treba vytvárať správne podmienky na podnikanie menej byrokracie, menej povinnosti, menej pravidiel... Nezvyšoval by som daň z dividend.

Miron Zelina, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva, Privatbanka, a.s.
Hlavné dôvody, prečo nie: naša daňová legislatíva je totálne nestabilná, ide asi o siedmu zmenu za posledných 10 rokov a práve preto, že Slováci majú absolútne nevhodnú štruktúru alokácie úspor, by sme mali skôr podporiť investície na kapitálových trhoch.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora
Firmy, a zvlášť tie zahraničné, mimochodom, ktoré sú pre nás nosné, to budú obchádzať inými nástrojmi. Treba si dobre rozmyslieť, či štát ako regulátor vníma, nielen hospodárske výsledky firiem, ale aj ich investičné plány, likviditu, zadlženosť atď.

Milan Kúdela, konateľ konzultačnej spoločnosti GINALL&ROBINSON, s.r.o.
Dividenda je odmenou, a nemám na mysli teraz len jej finančný aspekt, pre podnikateľa za jeho podnikateľské úsilie. Riešenie dennodených problémov podnikania, ktorých sumárom je resp. mal by byť zisk. Preto sa prikláňam k tomu, že dividenda by nemala byť predmetom dane. Myslím si, že podnikatelia budú viac motivovaní dosahovať zisk a znižovať náklady, z čoho bude v konečnom dôsledku profitovať aj štát a to výberom korporátnej dane.

Martin Melišek, CFO, Softec
Diskusie o jedinom percente v daňovom a odvodovom zaťažení sú veľmi povrchné, a preto sa potrebujeme baviť o celkovom zaťažení a celkovom nastavení daňového systému so započítaním odvodového zaťaženia. Inak takáto diskusia stráca zmysel a vždy nájdeme príklad konkrétnej sadzby, ktorá je nastavená inak. Potom to vyzerá len ako príprava niektorého politika na zvyšovanie daní bez akejkoľvek logiky.

Pavol Štuller,  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, JAVYS, a.s.
Ďalšie zvyšovanie daňového zaťaženia bude viesť k zvýšenému obchádzaniu daňových povinností a ďalej skomplikuje daňovo odvodový systém. Opäť žiaľ, to čo chýba, je otvorená a zodpovedná diskusia o nastavení systému daní, založená na dátach a trendoch vývoja hospodárstva a demografie na Slovensku.

Roman Berger, výkonný riaditeľ, Niké
Akékoľvek zvyšovanie daní z dividend povedie k snahe vlastníkov presunúť sídla firiem do daňových rajov. V tomto prípade zvyčajne platí porekadlo „lepší vrabec v hrsti ako holub na streche“.

Martin Spano, počítačový vedec a futurista
Akákoľvek snaha o zhoršenie podnikateľského prostredia na Slovensku je ekonomická cesta do pekla.

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 

Ján Majerský, managing director, Proma

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Martin Wiedermann, generálny riaditeľ, Centrálny depozitár cenných papierov SR

Martina Mundierová, CEO, MST Partners, s.r.o., Bratislava

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft

Michal Rybárik, predseda, Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu 

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Stanislav Hreha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

30 % Skôr nie, daň je nastavená primerane

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
Zdaňovanie dividend je zjavne veľmi populárne. Máme v tejto oblasti toľko zmien a rôznych prístupov, že takmer pre každý rok platia iné pravidlá. Dokonca v istom období boli dividendy zaťažené aj odvodom do zdravotných poisťovní - kapitálové výnosy boli predmetom zdravotných odvodov – väčšia absurdita sa už ťažko hľadá. Osobne si myslím, že momentálna úroveň zdanenia je postačujúca.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Zdaňovanie dividend je pre politikov vďačná téma, lebo je to veľmi priechodné u voličov. Zabúdajú, že dividendy sa vyplácajú z kapitálu a že kapitál treba motivovať, aby sa vracal naspäť do ekonomiky. Najmä slovenské firmy, ktoré sú dlhodobo podkapitalizované.

Martin Jacko, managing partner, Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava
V tomto smere je jednoznačne nevyhnutné viesť o dopadoch odbornú diskusiu. V rámci diskusie je potreba zohľadniť aj režimy v susedných krajinách, aby sme nestratili konkurencieschopnosť a trendy v rámci EÚ a krajín G7.

Ladislav Gajdoschík, riaditeľ, Groupama poisťovňa, a.s., Bratislava
V otázke nie je špecifikované, či sa má zvyšovať daň z dividend pre fyzické osoby alebo právnické osoby. Dalo by sa súhlasiť so zvýšením zdaňovania takých dividend, ktoré sú vyplácané osobám do zahraničia selektívnym spôsobom, napr. do daňových rajov. V prípade tuzemských fyzických osôb na to nevidím dôvod, lebo ide o výplatu zdrojov z už zdaneného zisku. Túto problematiku je potrebné riešiť opatrne, keďže takéto opatrenia znižujú atraktivitu podnikania na Slovensku a mohli by negatívne ovplyvniť zahraničné investície na Slovensku. Vo všeobecnosti zastávam názor, že dane sú dostatočne vysoké, len je potrebné ich štátom správne a efektívne spravovať.

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, WOOD & Company
Nemyslím si, že ide o nástroj, ktorý môže krajine pomôcť. Naopak, z nedávnej histórie vieme, že k naštartovaniu ekonomiky a oživeniu trhu prispelo práve znižovanie daní. Štát by mal hľadať chýbajúce financie inde, napríklad v efektívnejšej verejnej správe alebo v dotiahnutí jej digitalizácie.

Peter Kubovič, managing partner a advokát, HKP Legal, s.r.o., Bratislava
Nakoľko dividendy sú vyplácané zo zisku po zdanení, nie je potrebné ich zaťažovať ďalšími daňami (nad rámec súčasných „symbolických“ 7 %)...

Ivan Paule, partner, TPA Audit
Myslím, že prioritou by mali nie viac zdaňovať ale menej míňať na strane štátu (efektivita) a rozumnejšie investovať do budúcnosti krajiny.

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry, a.s.
Dividendy a ich vyplácanie je odmenou za podnikateľské riziko a nositeľ výnosu za poskytnutý kapitál, ktorého je na Slovensku bez kapitálového trhu zúfalý nedostatok. Pre rozvoj vzdelanostnej ekonomiky postavenej na inováciách by to bol zásadne negatívny krok.

Silvia Hallová, daňová partnerka, Grant Thornton
Daň z dividend sa uplatňuje u nás v zásade len v prípade výplaty na fyzické osoby spoločníkov. Musí byť nastavená v akceptovateľnej výške, inak je prirodzené, že majitelia firiem budú hľadať kľučky, ako ju znížiť a štát môže prísť skrátka.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Ak chce vláda zachovať nádej v podnikateľskom sektore, tak je potrebné konsolidovať verejné financie optimalizáciou na strane výdavkov rozpočtu. Napríklad optimalizáciou štátnej a verejnej správy.

Anna Hudáková, business & HR consultant

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group

Martin Šimun, predseda predstavenstva, Dôvera zdravotná poisťovňa

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o.

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.,s.r.o., Bratislava

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

10 % Asi áno, ale chce to zlepšiť podmienky či dividendovú amnestiu

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners

Pri zdaňovaní dividend ide o viacero foriem: tie, ktoré plynú z vlastníctva firiem, ale napríklad aj dividendy z cenných papierov. Zvýšenie daní môže investorov odradiť od investovania a našu ekonomiku tak mierne po pandémii oslabiť.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.

Myslím však, že by mal byť rozdiel medzi dividendami investorov a výplatou zisku akcionárov a spoločníkov, ktorí pre spoločnosť aktívne pracujú. U tých by sa zdaňovanie zvyšovať nemalo.

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta, a. s., Bratislava

Iba dividendy zasielané do zahraničia.

Peter Lang, konateľ, Caarnie, s.r.o., Bratislava

Daň z dividend len jeden z prvkov daňového mixu. Ich zmeny by sa mali diať na základe analýz všetkých prvkov, aby výsledný koktail vyvážene zdaňoval tak kapitálové výnosy, prácu aj spotrebu.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 

7 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Radoslav Valko, spolumajiteľ, Sophistic Pro Finance
Zdaňovanie dividend by sa malo buď znížiť, alebo úplne zastaviť. Firma už svoje príjmy raz zdanila daňou z príjmu, daň z dividendy je tak dvojité zdanenie. Mnohí podnikatelia si preto dividendy nevyplácajú, prípadne hľadajú spôsoby, ak si ich vyplatiť bez dodatočného zdanenia. Dá sa to napríklad cez zmenu daňového domicilu do krajiny, kde takéto pravidlá nie sú. Kým však v tomto prípade daňovník ušetrí, naša krajina nakoniec stráca na iných daniach. Navyše, malí a stredne veľkí podnikatelia sú hnacím motorom ekonomík. Od ich motivácie rozvíjať sa odvíja aj rast zamestnanosti v krajine, čo pre štát znamená zisk na daniach z príjmu zamestnancov. Mimochodom, znížiť alebo úplne zastaviť zdaňovanie dividend je taktiež súčasťou skladačky, ako spraviť zo Slovenska konkurenčnú krajinu.

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich
Nevidel som žiadnu dopadovú štúdiu, takže je otázne, aký efekt, resp. dôsledky by malo zvýšenie daní z dividend. Odporúčal by som uskutočniť komplexnú daňovú reformu s cieľom nielen zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu, ale aj zjednodušiť a sprehľadniť daňový systém.

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita, s.r.o., Bratislava
Dividendy sú príjem zo zisku už zdanený a nie zrovna nízkou daňou z príjmov, takže by sa už dodatočne zdaňovať nemali vôbec.

Martin Mittner, Country Manager, Nestlé Slovensko
Dividendy predstavujú podiel na zisku spoločnosti. Keďže zisk spoločnosti je už pred vyplatením dividend zaťažený daňou z príjmov právnickej osoby, považujem existujúce nižšie, resp. zvýhodnené daňové zaťaženie dividend za primerané.