Zadávanie údajov, zdvíhanie telefónov, ale aj evidencia materiálu. Aj to sú činnosti, ktoré v najbližšom desaťročí budú zautomatizované. Masívnemu zamestnávaniu robotov sa totiž nevyhla ani Európa.

Podľa štatistík Medzinárodnej robotickej federácie bol ich každoročný nárast medzi rokmi 2015 až 2020 na úrovni šesť percent. Vďaka pandémií však možno do roku 2024 hovoriť až o dvojnásobných číslach, pretože automatizácia pomohla počas lockdownu vyriešiť nedostatok zamestnancov v logistike či na zákazníckych linkách.

Pozrite si desať pracovných pozícií, kde môžu nahradiť človeka robotom: