Ako informovala hovorkyňa prešovskej nemocnice Renáta Cenková, pre pacienta s infarktom myokardu je rýchly liečebný zásah nevyhnutný. Osobitne to platí pre infarkt myokardu spôsobený náhlym upchatím srdcovej tepny (STEMI).

Ako vysvetlil autor mobilnej aplikácie, v takom prípade je dôležité nielen to, aby sanitka so záchranármi prišla čo najskôr, ale aj to, aby bol pacient prepravený do špecializovaného kardiocentra. Odporúčania totiž hovoria o tom, že zablokované cievy treba otvoriť najneskôr do dvoch hodín od diagnózy.

Časové straty môžu byť osudné

Štatistiky pritom ukazujú, že 30 až 40 percent pacientov tento zákrok nestihne v optimálnom čase. Až polovica pacientov totiž neprichádza do kardiocentier priamo, ale až ako sekundárny transport. Hlavnou príčinou je neistota v EKG diagnostike záchranármi priamo v teréne a potvrdzovanie EKG diagnózy infarktu v lokálnych nemocniciach.

Tieto časové straty môžu byť pre pacienta osudné, pričom nie sú len slovenským, ale celosvetovým problémom. Práve mobilná aplikácia má pomôcť získať stratený čas. Cieľom podľa jej tvorcu je, aby ani jeden pacient neprišiel do kardiocentra ako sekundárny transport.

„Ušetrí sa tým priemerne 60 minút u jedného pacienta a sú dôkazy, že tento získaný čas je priamo v prospech prežitia pacientov. Prejaví sa to aj na tom, ako je srdce poškodené z dlhodobého hľadiska,“ povedal M. Studenčan, ktorý na vývoji aplikácie pracoval takmer dva roky.

Celoslovenská novinka nie je určená pre širokú laickú verejnosť, ale patrí výlučne do mobilného telefónu záchranára v teréne a lekára-kardiológa v cieľovom kardiocentre. Aplikácia umožňuje okamžitú hlasovú aj obrazovú konzultáciu EKG medzi nimi. „Je veľmi vhodné, ak EKG môže posúdiť samotný kardiológ,“ uviedla hlavná lekárka Záchrannej služby Košice Ľubica Bajerovská.

Ušetrí kilometre

Po potvrdení diagnózy infarktu je pacient okamžite bez časových strát transportovaný priamo na katetrizačný sál kardiocentra, kde následne podstúpi zákrok – koronárnu angioplastiku. Mobilná aplikácia má zvýšiť podiel primárnych transportov do kardiocentra, znížiť podiel falošných aktivácii invazívneho tímu, šetriť kilometre a zvýšiť dostupnosť záchranárov pre ďalšie prípady.

Zároveň umožňuje kardiocentru sledovať polohu a dojazd sanitky a tým optimalizovať prácu lekárov, ktorí sa na pacienta môžu vopred pripraviť. Vzájomná komunikácia zároveň podľa M. Studenčana edukuje záchranárov aj pre ich ďalšie zásahy v podobných prípadoch.

Prednosta prešovskej kardiologickej kliniky, ktorý zároveň pôsobí ako predseda pracovnej skupiny pre akútnu kardiológiu Slovenskej kardiologickej spoločnosti, sa domnieva, že pomocou tejto aplikácie je možné pomôcť znížiť aj percento tzv. odvrátiteľných úmrtí, ktorými patrí Slovensko medzi najhoršie európske krajiny.

„Táto téma je aktuálna aj pre Ministerstvo zdravotníctva SR, kde sa uvažuje o vytvorení osobitnej pracovnej skupiny pre jej podrobnú analýzu a riešenie,“ uviedla hovorkyňa prešovskej nemocnice a dodala, že celkový počet invazívnych výkonov v prešovskom kardiocentre je približne 2 500 ročne. Z toho prípady STEMI predstavujú okolo 600 prípadov so stúpajúcim trendom.