„Som presvedčený, že na zdravotníctvo sa musíme pozerať ako na výrobný sektor v ekonomike - je to niečo, čo produkuje služby. Každý občan je svojim spôsobom spotrebiteľom v tomto systéme,“ v rozhovore hovorí M. Vlachynský.

Tento postoj nie je štandardne zaužívaným pohľadom na zdravotníctvo. Mnohí občania, ale aj politici, pozerajú na zdravotníctvo ako na verejnú službu, ktorá má byť bezplatná, garantovaná štátom a oddelená od trhovej ekonomiky. Táto služba má však svoje náklady a svoje výstupy, ktoré majú nutne ekonomický základ a musia byť realizované efektívne a kvalitne. Otázkou je, ako sa k tomu dopracovať.

Ekonomika zdravotníctva je pri rastúcich demografických výzvach dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. „Ak nechceme, aby sa nám to tu celé zrútilo pod vplyvom prestarnutej populácie, zdravotníctvo musí byť efektívne. Musí byť ako automobilka. Musí sa neustále zlepšovať, musí neustále chrliť nové produkty a chrliť ich čo najlacnejšie,“ myslí si M. Vlachynský.

Politické strany pod vplyvom nefungujúceho zdravotníctva čoraz viac volajú po silnejšom štáte. Skúsenosti však hovoria, že štát nedokáže efektívne produkovať služby v žiadnom sektore, príkladom je školstvo či pošta. Preto je aj do systému zdravotníctva dôležité priviesť viac regulovanej konkurencie, ktorá by dokázala vytvoriť tlak na vyššiu efektivitu zdrojov.

„Aby to takto bolo, musia tam byť trhové incentívy – musia fungovať ceny, musí fungovať spätná väzba od spotrebiteľov, musia fungovať motivácie spotrebiteľov - aj finančné, aby sme sa na naše zdravie pozerali ako na dlhodobú investíciu,“ hovorí M. Vlachynský.

„Nevidím iný spôsob, ako toto výrazné zvýšenie efektivity dosiahnuť, ako využiť tie nástroje, ktoré nám ponúka trh, ktoré veľmi dobre fungujú vo všetkých iných odvetviach, “ uzatvára polhodinový videorozhovor analytik INESSu.

INESS a Americká obchodná komora vypracovali štúdiu „Zdravá budúcnosť – udržateľné financovanie slovenského zdravotníctva 2030“, ku ktorej prispeli svojimi názormi a pripomienkami mnohé organizácie venujúce sa slovenskému zdravotníctvu. Z dokumentu vzniklo desať spoločných odporúčaní.