Aj na napriek miernemu poklesu ostáva marcový údaj naďalej najvyšším od marca 2022 (t.j. od vypuknutia konfliktu na Ukrajine), sentiment slovenských ekonómov ale stále ostáva v červených číslach. Môžu za to predovšetkým rast úročenia (podľa 66 percent respondentov), vysoká inflácia (39 percent) a spomalenie zahraničného dopytu (34 percent).

Aktuálny vývoj domácej ekonomiky je vnímaný o niečo lepšie no poklesol oveľa výraznejšie, jeho index poklesol z -11b. na -25b. Podobný trend môžeme pozorovať aj u očakávaní ohľadom ďalšieho vývoja pri ekonomike eurozóny (-26b.), o niečo menej pesimistickí sú pri ekonomike USA kde však index poklesol až z pozitívnej úrovne (-18b.).

CFA Society Slovakia
Zdroj: CFA Society Slovakia

Očakávania negatívneho vývoja na akciových trhoch sa posilnili, pri amerických akciách poklesol index očakávaní až o -17b. na -18b., pri európskych akciách klesol len jemne pod -17b. Divergencia medzi očakávaniam ohľadom vývoja akcií v USA a eurozóne sa po ôsmych mesiacoch pozitívnejších vyhliadok pre americké akcie skončila . Indexy očakávaní vývoja výnosov na dlhopisových trhoch mierne poklesli, pri nemeckých a slovenských dlhopisoch hodnota stagnuje v okolí 50b a pri amerických na úrovni 22b. Nemecký a slovenský index sa stále držia na vyšších hodnotách zatiaľ čo americký index výraznejšie klesá.

CFA Society Slovakia
Zdroj: CFA Society Slovakia

Celkové výsledky aktuálneho prieskumu ekonomického segmentu CFA Society Slovakia

CFA Society Slovakia
Zdroj: CFA Society Slovakia

Odpovede boli zbierané od 9. marca do 31. marca V prvom týždni odpovedalo 33 percent, v druhom 29 percent a po druhom 38 percent respondentov.

Inštitúcie a spoločnosti, ktoré sa do prieskumu zapojili

Across Private Investments
Asset Management SLSP
Babocky Investment Office
Centrum pre hospodárske otázky
ČSOB Banka
Ekonomická fakulta UMB
Ekonomická fakulta TUKE
European Investment Centre
Európska banka pre obnovu a rozvoj
EY Slovenská Republika
Fakulta managementu UK
Fin4You
FINAX
Finstat
Hospodárske Noviny
IAD Investments
Infinity Capital
Infostat
IPM Group
ING
Inštitút finančnej politiky
J&T Banka
KPMG Slovensko
Kooperativa
LookingEast
Metatron Capital
NN
Partners Asset Management
Pevoni
Privatbanka
ProRate
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
Sandberg Capital
Slovak Investment Holding
Slovca
Slovenská Sporiteľňa
Sympatia Financie
Tatra Asset Management
Tatra Banka
Trend
Twin Capital
Unicredit Bank
VÚB
VÚB Asset Management
VÚB Generali
Wealth Effect Management
WOOD & Company
XTB
365.bank
365.invest

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora