Inovujú slovenské banky dostatočne? Kde má Slovensko rezervy?

Bohumil Hyánek:
Veľmi záleží na porovnaní s konkrétnymi krajinami. Veľmi digitálne sú severské krajiny, s vysokým využitím mobilných a internetových kanálov a Open/API Banking s minimálnym ľudským vstupom a extrémnou úrovňou automatizácie aj vo vnútri bánk. Veľmi inovatívna je Ázia, s novými biznis modelmi a novými use casmi, ktoré však často nie sú priamo použiteľné v Európe (regulácia, ochrana dát, vyšší stupeň funkčného existujúceho platobného styku, vysoký stupeň penetrácie trhu platobnými kartami).
Ohľadom rezerv a možností pokroku vidím tieto oblasti: V kratšom horizonte Google Pay a Apple Pay, platby v hodinkách a náramkoch, virtuálne platobné karty pre menej dôveryhodné e-shopy, okamžité platby. V dlhšom horizonte skutočne inteligentné chatboty pre obsluhu v slovenčine, zavádzanie digitálneho eura, optimalizované aplikácie bankové aj nebankové, využívajúce ľahkých a rýchlych platieb, autorizovaných biometricky na mobile. Zaujímavou oblasťou je v dlhodobom horizonte kvalitná starostlivosť o klientov, ktorí nechcú prejsť na digitálne kanály - je to potenciálna príležitosť, a vzhľadom na staršiu populáciu, veľký segment trhu.

Peter Pénzeš:
Slovenským bankám sa darí, ich ziskovosť v prvom štvrťroku 2022 bola vyššia ako v rovnakom období minulého roka. Darí sa im zachovávať priazeň klientov aj pri zvyšujúcej sa konkurencii zo strany neo bánk. V poslednom období zaznamenali úspech instantné platby, iniciatíva platieb prostredníctvom QR kódov. Rozširuje sa ponuka investovania do ETF fondov priamo z internet bankingu. Inovácie nie sú lacné, veľkosť trhu a nutnosť obslúžiť veľmi rozmanitú klientsku bázu sú výzvou. Pomohla by aj jasná prioritizácia podpory inovácií na finančnom trhu zo strany štátu, ktorá by potom vytvorila mandát odstrániť niektoré legislatívne a iné prekážky.

Michal Satur:
Vzhľadom na veľkosť trhu inovuje slovenský bankový sektor nadštadardne, čoho dôkazom sú aj nízke počty klientov, ktorí využívajú tzv. challenger banks, ako sú Revolut, alebo N26. Najväčšie rezervy vnímam najmä v oblasti klientskej skúsenosti naprieč jednotlivými kanálmi a v spektre ponúkaných beyond banking služieb.

Branislav Straka:
Bankový sektor na Slovensku investuje dostatočne, špeciálne ku svojej celkovej veľkosti, keďže banky musia byť ziskové. Treba sa pochváliť, že napríklad v oblasti platobných kariet patríme medzi top 5 štátov sveta v contactless platbách. Takisto dnes máme platby Apple Pay a Google Pay a predbehli sme v implementácii viacero väčších krajín. Kde máme rezervy? No určite v digitalizácii služieb pre podnikateľov a malé firmy, kde môžeme urobiť výrazne viac. Takisto banková identita, t. j., že poznáme klientov veľmi dobre a musíme pri otvorení bankového účtu dodržiavať striktné zákony, sa dnes ešte nevyužíva v plnej sile, čo by znamenalo znovu uľahčeniu prístupu klientov k niektorým službám aj štátu či iných spoločností.

Tomáš Tibenský:
Za najviac prínosnú inováciu považujem otvorené bankovníctvo (PSD2), ktoré umožňuje mať komplexný prehľad nad firemným cash flow. Aj vďaka nemu dokážeme poskytovať smart službu plánovania cash flow, robiť dátovú analytiku a automatizovať zdĺhavé procesy, ktoré ešte minulý rok firmy museli robiť ručne.

Ako bude vyzerať slovenský bankový sektor v roku 2030?

Bohumil Hyánek:
Môžeme očakávať aplikácie, ktoré pokrývajú plnú škálu klientskych požiadaviek v retaile, vrátane inteligentnej obsluhy a poradenstva pomocou chatbotov. V oblasti podnikateľov a menších podnikov optimalizované rizikové modely umožňujúce rozšírené financovanie a vďaka otvoreným a štandardizovaným API ľahké napojenie aj menších podnikov priamo na bankové systémy s automatickou fakturáciou a inkasom. V korporátnej a top korporátnej oblasti vysoko sofistikové produkty špecializované na jednotlivé potreby individuálnych priemyselných oblastí s veľmi pokročilým plne digitálnym schvaľovacím procesom – a vďaka Open API a digitálnym portálom plne elektronický dokumentačný a schvaľovací proces. Vďaka vysokej miere integrácie s dostupnými verejnými zdrojmi a vďaka plnému overeniu prostredníctvom bankového ID bude možné úplne vzdialene získať aj najkomplikovanejšie retailové produkty ako hypotéky, obdobne na korporátnej strane bude možné vzdialene schvaľovať prevádzkové aj investičné úvery, vďaka previazaniu účtovných a platobných systémov a zdieľaniu dát. Celkom určite nás čaká aj demokratizácia investičného procesu, so širšími možnosťami investovania vrátane modelovania investícií podľa iných investorov a zdieľania svojich investičných nápadov s veľmi výraznou podporou umelej inteligencie a automatizovaných investičných nápadov a zaujímavých stratégií.

Peter Pénzeš:
Ideálne bude dostatočne rozmanitý z hľadiska počtu bánk a ich služieb, ako aj konkurencieschopný v európskom meradle. Bankové produkty budú pravdepodobne viacej prepojené so životnými situáciami – „bankovanie“ bude jednoduchšie, príjemnejšie, pre klienta budú banky neviditeľné. Pravdepodobne budeme môcť platiť tak ako doteraz, ale kto chce, bude môcť bez problémov využiť aj digitálne euro, alebo kryptoaktíva.

Michal Satur:
Očakávam, že vo väčšej miere budú zastúpení digitálni asistenti, nielen pre servis, ale aj pre poradenstvo. Zároveň očakávam, že sa bankovníctvo stane integrálnou súčasťou mnohých služieb a zvýši sa komfort a jednoduchosť využívania bankových služieb nielen pre retailových klientov, ale aj pre SME klientov.

Branislav Straka:
Budem optimista: všetky retailové bankové produkty a aj ich servis bude plne digitalizovaný, takže klienti budú využívať klientskych poradcov na pobočkách skoro 100 percent na poradenstvo. Výrazne sa zlepší dostupnosť digitálnych produktov pre podnikateľov. Banky budú výrazne zlepšovať procesy denného života spojených s platbami prostredníctvom svojich aplikácií.

Tomáš Tibenský:
Myslím si, že nová generácia podnikateľov v roku 2030 už nebude vedieť, aké to je robiť každý mesiac desiatky platieb manuálne prepisovaním údajov ani skenovaním QR kódov. Príprava podkladov pre účtovníčky už nebude malým podnikom každý mesiac trvať hodiny až dni a účtovníčky nás nebudú naháňať za zabudnuté doklady. Všetko bude automatizované. Robotickí finanční asistenti budú pre firmy tak bežným nástrojom ako je dnes bankový účet.

V diskusii sa ďalej dozviete, aké sú najviac inšpirujúce projekty v oblasti bankových inovácií za posledné roky, aké inovácie nájdeme v zahraničí, aké by mohli byť naše ambície, alebo čo robí Národná banka Slovenska.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora

 
Španielska Málaga ponúka atraktívne bývanie.
Neprehliadnite

Investičné byty v Bratislave za posledný polrok stratili časť atraktivity