Index ekonomického sentimentu ostal vo februári v mierne pozitívnych číslach, pričom zaznamenal jemný pokles z 19b. na 16b. (hranica medzi očakávaním zrýchlenia a spomalenia je 0b.). Kým obavy z pandémie opadávajú - až 67 percent respondentov očakáva zlepšenie pandemickej situácie, hlavnými dôvodmi neistoty sú aktuálne inflácia (45%) a zotrvanie vysokých cien energií (42%). Pri respondentoch, ktorí odpovedali neskôr, sa do popredia dostali aj obavy vyplývajúce z konfliktu na Ukrajine. Index aktuálneho stavu ekonomiky pokračoval v raste, vo februári zaznamenal hodnotu 15b. predstavujúcu štvormesačné maximum. Mierny pokles zaznamenali aj indexy očakávaného vývoja ekonomík eurózony (13b.) a USA (6b.), stále však ostávajú v zelených číslach.

Aktuálny a očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky
Zdroj: CFA Society Slovakia
Aktuálny a očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky
Očakávaný vývoj ekonomík Slovenska, Eurozóny a USA
Zdroj: CFA Society Slovakia
Očakávaný vývoj ekonomík Slovenska, Eurozóny a USA

Očakávania vývoja na akciových trhoch sa zhoršili aj vo februári. Index očakávaného vývoja amerických akcií klesol z  -1b. na -13b. a pri európskych zo 6b. na -14b. V oboch prípadoch sa jedná o najnižšie úrovne od jari 2020. Očakávania ohľadom vývoja výnosov na dlhopisových trhoch ostávajú pri nízkom úročení a vysokej inflácii na mimoriadne vysokých úrovniach – 70b. pri slovenských, 67b. pri nemeckých a 69b. pri amerických.

Očakávaný vývoj na akciových trhoch
Zdroj: CFA Society Slovakia
Očakávaný vývoj na akciových trhoch
Očakávaný vývoj výnosov z 10-ročných dlhopisov
Zdroj: CFA Society Slovakia
Očakávaný vývoj výnosov z 10-ročných dlhopisov
Celkové výsledky aktuálneho prieskumu ekonomického sentimentu CFA Society Slovakia
Zdroj: CFA Society Slovakia
Celkové výsledky aktuálneho prieskumu ekonomického sentimentu CFA Society Slovakia

Odpovede boli zbierané od 10. februára do 8. marca. V prvom týždni odpovedalo 42 percent, v druhom 45 percent a po druhom 13 percent respondentov.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora