Rast viacerých komodít priniesol vyjadrenia časti analytikov, ktorí hovoria, že sa už nachádzame v takzvanom komoditnom supercykle. Faktom je, že okrem priemyselných komodít zažívajú spanilú jazdu aj ceny poľnohospodárskych komodít, čo môže v krajných prípadoch viesť až k potravinovej kríze. Ide však skutočne o komoditný supercyklus alebo dočasný jav?

Agrokomodity aj stavebný materiál ukazujú prudký rast

Ako komoditný supercyklus označujeme viacročný a výrazný pohyb cien komodít ovplyvnený krátkodobými faktormi ako vojny, hladomor, nadprodukcia, recesia a ďalšie cyklické faktory. Keď sa udeje niečo nečakané s masívnym dopadom, môže to vyústiť až do tzv. komoditného supercyklu.

Pozrime sa na vývoj cien poľnohospodárskych komodít. Aktuálne čísla ukazujú, že sa blížia maximám z roku 2011. Ešte razantnejší je nárast pri komoditách súvisiacich s výstavbou domov. Tieto už aktuálne prepisujú historické maximá.

Index cien potravín
Zdroj: Bloomberg
Index cien potravín

Zdražovanie potravín hrozí nepokojmi

Pri zdražovaní potravín sú jasne najzraniteľnejšie chudobné krajiny. Dôvod je jasný: percento, ktoré z príjmov minú ich obyvatelia na potraviny, je zásadne vyššie v porovnaní s rozvinutými krajinami. Je len logické, že nárasty cien vyvolali v histórii mnoho nepokojov. Spomeňme napríklad francúzsku revolúcia v roku 1789, ktorá zvrhla absolutistický Ancien Régime. Spúšťačom boli aj roky zlej úrody, ktoré viedli k veľkému zvýšeniu cien potravín. Podobne európske revolúcie v roku 1848 nasledovali po katastrofálnej neúrode zemiakov v 40. rokoch 19. storočia, ktorá mala za následok silný hladomor vo veľkej časti Európy.

Rastúce ceny môžu vyvolávať obavu z inflácie

Ceny komodít odrážajú globálnu (ne)rovnováhu medzi ponukou a dopytom. Napríklad v minulom roku, ktorý sa niesol v znamení mnohých obmedzení spôsobených koronavírusom, výrazne klesli úrokové sadzby a mnohým ľuďom sa tak otvorila cesta ku kúpe nového bývania. Tým automaticky stúpol dopyt po stavebných materiáloch, čo narazilo na vyprázdnené sklady a obmedzené kapacity výroby z čias pandémie.

V tejto situácii rastie napríklad v USA a ďalších krajinách rýchlosť vakcinačných programov. S opätovným otváraním ekonomík sa postupne zvyšuje výroba a firmy si dopĺňajú zásoby. Tlak na ceny nedostatkových komodít je výrazný a pri pohľade na ne sa logicky vynárajú obavy zo zrýchleného tempa inflácie i v ďalších rokoch.

Viac dôvodov, prečo je dnešný pohyb cien len dočasný

Vyššia inflácia a rast cien však môžu byť len dočasným javom. Ak sa proces ďalšieho otvárania ekonomík nezastaví, ale bude, naopak, plynulo pokračovať, je väčšia pravdepodobnosť, že sa významnejšia časť komodít vráti do svojho cenového normálu. Celosvetovo bude totiž významnejšia časť spotrebiteľských výdavkov smerovať do oblasti služieb (najmä do trávenia voľného času a na cestovanie), a nie do nákupov tovaru. Pri väčšine tovarov tvorí najväčšie náklady pracovná sila, avšak vo väčšine rozvinutých krajín tvorí oveľa väčšiu časť ekonomiky sektor služieb. V ňom ceny komodít priamo nehrajú pri nákladoch zásadnú rolu.

Posledným – a treba povedať že najzásadnejším – faktorom, ktorý indikuje postupné slabnutie tlaku na rast cien komodít, je samotný trh. Je ikonické, že ceny kontraktov komodít s dodaním v budúcnosti sú nižšie než súčasná trhová cena. Na základe týchto argumentov je preto namieste otázka: o akom komoditnom supercykle to vlastne hovoríme?

Lukáš Baloga

Popri štúdiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave zbieral prvé skúsenosti ako junior analytik v brokerských spoločnostiach. Nedávno ukončil postgraduálne štúdium na NTU v Nottinghame. Ako hlavný analytik ProfitLevel a pracovník dealingu sa v súčasnosti venuje predovšetkým makroekonomickému dianiu a jeho aplikovaniu na finančné trhy. Jeho prácou je zároveň príprava podkladov pre investovanie do rôznych finančných nástrojov.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora