Veľká austrálska ťažiarska firma BHP predikuje, že ceny komodít sa v priebehu tohto roka zásadne zvýšia. Hoci ceny komodít výrazne závisia od geopolitických udalostí a rôznych nečakaných udalostí (príkladom je vojna na Ukrajine a cenovka ropy, ktorá na úvod konfliktu rekordne vyskočila), toto vyhlásenie treba brať do úvahy. Logicky spomenutému odkazu načúvajú najmä investori. Pozrime sa teda na udalosti, ktoré v súčasnosti najviac ovplyvňujú trh s komoditami a budú s vyššou mierou istoty ovplyvňovať vývoj cien komodít v roku 2023.

Cena akcií vyskočila o závratnú tretinu za pár mesiacov

V januári 2023 došlo na komoditných trhoch k uvoľneniu, čo naštartovalo rast v celej triede aktív. Ťažobná spoločnosť BHP následne reagovala na situáciu vyššie spomenutou pozitívnou predikciou. Ak by sme ju zhrnuli do jednej vety, tak Austrálčania vlastne hovoria, že 2023 bude pre komodity jasným rokom rastu. A dôvody: Najmä vyšší dopyt a rast ekonomiky v Číne, Indii a Južnej Afrike.

Najmä Čína sa po opätovnom otvorení po skončení politiky nulového Covidu má pustiť do transformácie energetiky a automobilového priemyslu a bude potrebovať veľké objemy železa a medi. Pohyb na trhu a rastové očakávania prispeli k výraznému rastu akcií spoločnosti BHP. Tie sú od októbra 2022 v pluse o približne 30 percent.

Výkonnosť akcií spoločnosti BHP Group Ltd za posledných 5 rokov
Zdroj: Investing.com
Výkonnosť akcií spoločnosti BHP Group Ltd za posledných 5 rokov

Pri komoditách sa veľa čaká od Afriky a Južnej Ameriky

BHP vidí ako ďalšie rastové príležitosti aj juhoamerické a africké štáty. Tieto štáty budú v oblasti ťažby komodít pokračovať v rozvoji, keďže sa aktuálne snažia prilákať do týchto oblastí nové medzinárodné investície. Je to práve kombinácia bohatých zásob nerastných surovín a atraktívnych daňových podmienok, ktorá môže prilákať investorov a ďalej rozvinúť ťažbu nerastov. To je jeden z impulzov očakávaného rastu na komoditnom trhu v budúcnosti.

V pluse by mali byť železné aj neželezné kovy

Všetky tieto indikátory ukazujú smerom k rastu komodít. Bude zaujímavé sledovať, či sa pozitívne očakávania naplnia aj vo svetle ešte stále utlmeného globálneho hospodárskeho rastu. Zatiaľ však všetko nasvedčuje tomu, že by sa ekonomiky mali postupne rozbiehať k vyšším nárastom HDP.

Globálne sa očakáva, že ceny komodít budú v priebehu celého roka 2023 rásť viac ako v druhom polroku minulého roka. Vtedy bol hlavným faktorom pesimizmus okolo čínskeho hospodárskeho rastu. A teraz je opäť stredobodom očakávaní Čína, ale v opačnej pozícii, keďže po zrušení obmedzení okolo nulového Covidu by sa jej priemysel mal rozbehnúť. Ale rastu by sa mali dočkať aj neželezné kovy, kde približne polovica globálneho dopytu pochádza z krajín mimo Číny.

Investičnými príležitosťami by mohli byť aj kritické suroviny ako meď a nikel, ktorých ponuka v najbližšej dobe nebude rásť. Naopak, dopyt po týchto kovoch by mal ostať vysoký v dôsledku rastu populácie, urbanizácie, dekarbonizácie infraštruktúry a zlepšujúcej sa životnej úrovne.

Tieto faktory by mali stimulovať aj dopyt po oceli, farebných kovoch a hnojivách. Dobrým príkladom je momentálny vývoj cien ocele. Tá po prudkom raste a následnom výraznom poklese v minulom roku v dôsledku slabnúceho dopytu opäť rastie. A opäť veľmi výrazne.

Dôvodom je tentokrát Turecko, kde po sérii zemetrasení zostali zatvorené oceliarne v celej krajine. Pritom Turecko patrí medzi top 10 svetových výrobcov a vývozcov ocele. K obavám z nedostatku kovu sa pridáva aj očakávaný silnejší dopyt zo strany čínskeho priemyslu. Na to reaguje aj čínsky oceliarsky priemysel, ktorý v druhej polovici februára výrazne navýšil produkciu.

Ak to zhrnieme, mnohé signály indikujú rast cien komodít. Zaujímavé bude sledovať, či sa veľké očakávania ťažiarov naplnia vo svetle predsa len ešte stále slabého globálneho hospodárskeho rastu. Priebežne to však vyzerá tak, že prepad ekonomík nebude taký zásadný, ako sa čakalo, a že väčšina sveta zostane vo fáze rastu HDP. A tento stav by jasne hovoril v prospech rastu cien komodít.

Adam Austera

Vyštudoval vysokú školu v Nitre, avšak už počas štúdia ho zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu a postupne sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora