Krátko predtým, než sa dozvieme definitívne výsledky, by sme si mohli skrátiť čakanie uvažovaním nad otáz­kou, aká je vlastne rola Emmanuela Macrona vo francúzskej histórii. Je to ne­šťas­tný li­berál­ny reformátor na čele veľmi neliberálnej krajiny? Alebo je to posledné eso systému?

Francúzi sú – na rozdiel od Nemcov – rebeli. Francúzski voliči už s odmietnutím európskej ústavy v roku 2005 upo­zornili na to, že nesúhlasia so smerovaním EÚ. Pred dvomi týždňami to po­tvr­di­li opäť, približne 55 percent zvolilo protisystémových kandidátov. Je prinajmenšom otvorené, či súčasný model glo­ba­lis­tického ka­pi­ta­liz­mu má ešte väčšinovú podporu francúzskeho ná­ro­da. Druhý a tretí najsilnejší kandidáti z prvého kola, Marine Le Penová (23 percent) a Jean-Luc Mélenchon (22 percent) sú odporcovia glo­ba­li­zá­cie.

Francúzi urobili ešte niečo, hodili svoje štátostrany na sme­tis­ko dejín. Usúdili, že tie dve strany sú v tejto podobe zbytočné, sta­čí jedna. Pravica bez jasného vlasteneckého a/alebo kres­ťans­ké­ho od­kazu a ľavica bez zakotvenia v širokých vrstvách pracujúceho ľu­du ne­má opodstatnenie. Francúzi prekukli, že umierneného glo­ba­lis­tického ľavičiara odlišuje od umierneného globalistického pra­vi­čiara tak málo, že to nestojí za reč. Odlišujú ich symbolické, re­gio­nál­ne, kultúrne, rodinné väzby, no pri lámaní chleba držia spolu.

Do tejto agónie prišiel „centrista“ Macron. Vo voľbách 2017 do­kon­čil seba­zni­če­nie socialistickej štátostrany PS a prebral značnú časť jej vo­li­čov, vo voľ­bách v roku 2022 zničil stredopravú štá­to­stra­nu Republikánov a pre­bral značnú časť jej voličov.

Určite to nie je ireverzibilné, po skončení prezidentstva Macrona mô­že ľahko skončiť aj macronizmus, nateraz ale platí, že Macron zlúčil dve štá­to­stra­ny (ich kádre a voličov) do jednej. Do svojej.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa