63292>

Uplatňovanie skutočných nákladov pri prenajímaní bytu

63292>

Uplatňovanie skutočných nákladov pri prenajímaní bytu

159797>

Uplatňovanie skutočných nákladov pri prenajímaní bytu

160068>

Uplatňovanie skutočných nákladov pri prenajímaní bytu


  • Aká je správna úprava výdavkov pri prenajímaní nehnuteľnosti, keď registrovaný daňovník za účelom prenajímania bytu bez iných príjmov, uplatňuje skutočné výdavky. Príjem za rok je po znížení o oslobodenú sumu od dane 25 650 Sk vo výške 130 769 Sk. Skutočné náklady boli 145 123 Sk. Aká je metodika výpočtu úpravy skutočných nákladov z uvedenej sumy?

Vychádzajúc z uvedených údajov:

Hrubý príjem z prenájmu: 156 419 Sk

Skutočné náklady: 145 123 Sk

Oslobodený príjem: 25 650 Sk

Zdaniteľný príjem: 130 769 Sk

Na riadku 10 stĺpec 1 daňového priznania typ B sa uvedie príjem: 130 769 Sk, na riadku 10 stĺpec 2 sa uvedú redukované skutočné náklady , a to pomerom zdaňovaných príjmov ku hrubým príjmom, teda

(130 769 : 156 419) x 1451 23 = 121 325 Sk.

Autor je daňový poradca, daňová a účtovná kancelária Sereď.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.