Prevádzkovateľ eshopu musí zabezpečiť zverejnenie reklamačného poriadku, obchodných podmienok, informovať o možnosti odstúpenia od zmluvy spolu so zverejnením formulára na odstúpenie a samozrejme zverejniť svoje identifikačné údaje.

Ako informovala advokátska kancelária Nechala & Co., od 9. januára 2016 musia prevádzkovatelia eshopov zverejňovať na svojej stránke aj odkaz na možnosť alternatívneho online riešenia sporu medzi nimi a ich zákazníkom.

Novozavedený spôsob riešenia spotrebiteľských sporov má slúžiť tým spotrebiteľom, ktorých od vymáhania svojich práv odrádzali vysoké náklady na súdne konanie. Súčasne má byť alternatívne riešenie sporov (ARS) prospešné aj obchodníkom, ktorí doposiaľ z dôvodu opatrnosti neposkytovali služby do zahraničia, aby sa tak vyhli potenciálnemu nákladnému súdnemu sporu v zahraničí.

Alternatívne riešenie sporov online bude technicky zabezpečované Európskou komisiou. Ambíciou zriaďovanej platformy RSO (riešenia sporov online) je zvýšiť rýchlosť riešenia (do 90 dní), jednoduché, lacné a efektívne riešenie spotrebiteľských sporov.

Využitie platformy RSO v našich legislatívnych podmienkach predpokladá, aby sa obchodník so spotrebiteľom dohodli na možnosti mimosúdneho riešenia sporu. Takáto dohoda má podobu tzv. rozhodcovskej doložky o riešení sporu v rozhodcovskom konaní.

Nakoľko európska platforma RSO iba technicky zabezpečí online riešenie sporu, spor bude rozhodovaný prostredníctvom tzv. národných kontaktných miest RSO.

Hoci európska platforma RSO bude plne funkčná od 15. februára, obchodníci majú povinnosť zverejňovať na svojich weboch súvisiace informácie už od 9. januára. Splnenie povinnosti preto nemožno odkladať a eshopy je potrebné zosúladiť s novu legislatívou čo najskôr.

Všetci prevádzkovatelia eshopu majú povinnosť:

  • uviesť na svojich stránkach odkaz na platformu RSO,
  • odkaz musí byť ľahko prístupný, čím sa rozumie, že sa k nemu užívateľ dostane maximálne dvoma klikmi z domovskej stránky,
  • informovať zákazníkov o existencii platformy RSO a možnosti jej využitia,
  • uviesť svoju emailovú adresu.

Nariadenie vyžaduje, aby informácie pre spotrebiteľov o RSO boli uvádzané spoločne, na jednom mieste.

Odporúčame: