V prípade príjmu z prenájmu nie je možné uplatniť vykonanie zrážky dane v súlade s §43 Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“), t. j. zákon túto formu vysporiadania dane z prenájmu neumožňuje. 

Chceli by sme vás upozorniť, že v súlade s §9 ods. 1 písm. g) ZDP je od dane oslobodený príjem z prenájmu a príjmy z príležitostných činnosti v prípade ak úhrn týchto príjmov za kalendárny rok nepresiahne 500 eur. Predpokladáme, že výška vami dosiahnutého príjmu za kalendárny rok z predmetného prenájmu presiahne vyššie uvedenú čiastku, t.j. za zdaniteľný príjem sa bude považovať len príjem, ktorý danú sumu presiahne.

Keďže vo vašom prípade nedosiahnete iba príjmy zo závislej činnosti, t. j. príjmy podľa §5 ZDP, ale aj zdaniteľné príjmy podľa §6 ods. 3 ZDP, nemáte právo požiadať vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, teda máte povinnosť podať daňové priznanie fyzickej osoby typ B. 

Čo sa týka odvodových povinností, prenájom nehnuteľností sa nepovažuje za zárobkovú činnosť na účely Zákona o zdravotnom a sociálnom poistení, t.j. z predmetného príjmu vám odvodová povinnosť nevznikne.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Príjmy z prenájmu.  Dá sa uplatniť zrážková daň?
Príjmy z prenájmu.  Dá sa uplatniť zrážková daň?
Príjmy z prenájmu.  Dá sa uplatniť zrážková daň?
Príjmy z prenájmu.  Dá sa uplatniť zrážková daň?