Na základe vami uvedených skutočností by bolo pre vás najvýhodnejšie stať sa SZČO. Vzniká vám tak možnosť využiť už spomínaný príspevok na podporu SZČO. 

Ďalej odporúčame pri začatí podnikania v rámci SZČO pre účely výhodného materského sa prihlásiť do Sociálnej poisťovne ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba. Materské z tohto dobrovoľného nemocenského poistenia vám priznajú podľa § 48 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení vtedy, ak toto dobrovoľné nemocenské poistenie trvalo aspoň 270 dní v období posledných 2 rokov pred pôrodom. To znamená, že by ste sa mali takto prihlásiť ešte pred otehotnením, pretože tehotenstvo trvá približne 260 dní. 

Suma materského je potom podľa ustanovenia §53 zákona o sociálnom poistení stanovená vo výške 70 % z denného vymeriavacieho základu, z ktorého sa platilo nemocenské poistenie. Ďalej odporúčame, aby toto dobrovoľné nemocenské poistenie trvalo podľa ustanovenia § 54 zákona o sociálnom poistení aspoň 26 týždňov pred nástupom na materskú dovolenku. Ak tento termín nedodržíte, tak sa vám bude vyplácať materské iba vo výške 70 % z minimálnej mzdy a nie z vymeriavacieho základu, z ktorého sa platilo poistné.

Pri registrácii za  dobrovoľne nemocensky poistenú osobu odporúčame zvoliť čo možno najväčší vymeriavací základ, z ktorého sa bude platiť poistné vo výške 4,4 %. Maximálny vymeriavací základ je vo výške 4 290 EUR, minimálny vymeriavací základ je vo výške 429,00 EUR. Odporúčame zvoliť si taký  vymeriavací základ, ktorý vám bude najlepšie vyhovovať. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Plánovanie materstva. Ako dosiahnuť čo najvyššie materské?
Plánovanie materstva. Ako dosiahnuť čo najvyššie materské?
Plánovanie materstva. Ako dosiahnuť čo najvyššie materské?
Plánovanie materstva. Ako dosiahnuť čo najvyššie materské?