63292>

Peniaze z Google Adsense sa zdaňujú

63292>

Peniaze z Google Adsense sa zdaňujú

159797>

Peniaze z Google Adsense sa zdaňujú

160068>

Peniaze z Google Adsense sa zdaňujú


  • Je potrebné mať živnosť na príjem peňazí z Google Adsense, resp. je možné takéto príjmy vykazovať ako ostatné príjmy? Daňovník mal v roku 2008 príjem zo závislej činnosti a zároveň aj príjem z Google Adsense?

Podnikaním sa podľa § 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (obchodný zákonník) rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Živnosťou sa podľa § 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon) rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Služba AdSense umožňuje vlastníkom webových lokalít poskytovať svojim návštevníkom vyhľadávanie na webe a na lokalite poskytované spoločnosťou Google a zarábať peniaze zobrazovaním reklám Google na stránkach s výsledkami vyhľadávania. Služba AdSense pre obsah automaticky prehľadáva obsah Vašich stránok a vkladá do nich reklamy, ktoré sú relevantné pre návštevníkov vašej lokality.

Reklamy vložené na Vašu lokalitu sú priradené tak dobre, že budú užitočné pre čitateľov Vašich stránok. Program Google AdSense porovnáva reklamy s obsahom Vašej lokality a keď návštevníci Vašej lokality na ne kliknú, zarobíte peniaze.

Uvedená činnosť z Vášho hľadiska nenapĺňa všetky kritériá uvedené vo vyššie citovaných zákonoch na to, aby mohla byť táto činnosť charakterizovaná ako podnikanie, alebo živnosť. Takýmito nesplnenými kritériami sú v tomto prípade najmä samostatné vykonávanie činnosti a osobná zodpovednosť za výsledky činnosti.

Ak teda dosiahnete prímy z takejto činnosti, tieto budete vykazovať v daňovom priznaní ako ostatné prímy podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z prímov v znení neskorších predpisov, a to na tlačive daňové priznanie k dani z prímov fyzickej osoby typ B, kde uvediete takisto prímy zo závislej činnosti.

Autor je daňový poradca, asesor fiscal, Daňová a účtovná kancelária Sereď

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.