Predmetom dane z príjmov daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ako je napríklad eseročka so sídlom v SR, je podľa ustanovenia §2 písm. f) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov výnos plynúci zo zdrojov na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Aj náklady, ktoré súvisia s uvedeným výnosom a slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov sú daňovým výdavkom (nákladom) a to podľa ustanovenia §2 ods. i) zákona o dani z príjmov.

Z uvedeného vyplýva, že vami uvedené náklady sú daňovým nákladom, nakoľko súvisia s výnosom a slúžia na zabezpečenie týchto výnosov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Obchodovanie s komoditami a daňové výdavky
Obchodovanie s komoditami a daňové výdavky
Obchodovanie s komoditami a daňové výdavky
Obchodovanie s komoditami a daňové výdavky