Vláda sa rada chváli tým, ako zlepšuje podnikateľské prostredie. Nedávno prezentovala pozitívne výsledky v správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike.

 „V Slovenskej republike sa podarilo zjednodušiť začatie podnikania v súvislosti s výpisom z obchodného registra, ktorý je možné získať na Jednotných kontaktných miestach.“ 

Fakt je, že sme sa v rebríčku Svetovej banky Doing Business 2016 v oblasti Začatie podnikania posunuli zo 71. na 68. miesto.“  Rebríček však neodráža problémy, s ktorými sa podnikatelia stretávajú pri zakladaní firmy.

Dlhé čakanie

Podnikateľ z Bratislavy podal cez e-podateľňu na Okresný súd Bratislava I vlani 14. decembra návrh na vklad spoločnosti s. r. o. do obchodného registra. O dva dni na to zaplatil poplatok za zápis a 18. decembra bolo jeho podanie pridelené súdnej úradníčke na registrovom súde na vybavenie.

Keď sa v jeho veci nič nedialo a nepomohla ani viacnásobná telefonická a písomná výzva podnikateľa, vybral sa na okresný súd 14. januára osobne. Tu sa dozvedel, že pred koncom roka dostali na súd veľa podaní, ktoré nestíhajú vybavovať.

Na súde dostal telefonický kontakt na súdnu úradníčku, ktorá vybavuje jeho podanie. Od nej sa dozvedel, že to vidí tak, že jeho podanie bude vybavené za 2 až 3 týždne. Prisľúbila pritom, že sa pokúsi na jeho podanie pozrieť skôr. Ešte tento pondelok však jeho agenda nebola vybavená.

Po tom, čo TREND.sk oslovil predsedníčku okresného súdu Evu Fulcovú sa okresný súd rozhýbal. „Zápis, na ktorý ste sa pýtali, bol už vykonaný,“ oznámila vo štvrtok E. Fulcová.

Čo hovorí zákon

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra sa podáva buď osobne na registrovom súde v krajskom meste podľa sídla spoločnosti, alebo prostredníctvom jednotného kontaktného miesta na okresnom úrade alebo tiež elektronicky cez portál www.slovensko.sk.

Za zápis s. r. o. do obchodného registra zaplatí podnikateľ od januára 300 eur. Za zápis eseročky cez internet zaplatíte len polovicu, teda 150 eur. Elektronicky podaný však musí byť nielen návrh na zápis firmy, ale aj všetky povinné prílohy. Spoločnosť má byť podľa zákona zapísaná do registra do dvoch pracovných dní od podania návrhu. Túto lehotu však môže registrový súd aj predĺžiť o ďalších desať dní.

Podľa toho mal mať náš podnikateľ eseročku zapísanú najneskôr 9. januára. Ešte 15. januára mu sudkyňa tvrdila, že to bude najskôr o dva či tri týždne.

Keď sa nedá, tak sa nedá...

Dôvodov dlhšieho vybavovania zápisov bolo podľa predsedníčky súdu E. Fulcovej viacero.

„Podnikateľ si nechal návrh na podanie zápisu na posledné pracovné dni roka, pričom si musí byť vedomý toho, že zákonná lehota je určená počtom pracovných dní (nie kalendárnych) a je možné ju podľa zákona predĺžiť o ďalších desať dní. Deň vypísania elektronického tlačiva nie je totožný s dňom, kedy bol návrh doručený súdu. Ten nebol doručený súdu 14. 12. 2015 ale až 18. 12. 2015. Lehoty na zápis začínajú plynúť až odo dňa doručenia návrhu na súd, a to nasledujúcim dňom. K predĺženiu lehoty prispeli aj nepredvídané okolnosti ako práceneschopnosť zamestnancov, ukončenie štátnozamestnaneckého pomeru viacerých zamestnancov súčasne, zlyhanie techniky a programového vybavenia a v neposlednom rade aj ľudský faktor,“ konštatovala E. Fulcová.

Podnikateľ, ktorý na problém upozornil, má už firmu v obchodnom registri zapísanú. Nešlo len o jedného podnikateľa, ktorého zápis firmy sa naťahoval. Na tento okresný súd prišlo v decembri 2015 až 3 718 návrhov.

Koľko návrhov stihol súd vybaviť v zákonnej lehote a koľko podnikateľov na zápis naďalej čaká, súd nechcel upresniť. Predsedníčka súdu informovala, že „priemerná doba vybavovania návrhu na úseku obchodného registra zodpovedá lehotám ustanoveným v zákone – riadnym alebo predĺženým.“

V rebríčku mapujúcom zlepšovanie podnikateľského prostredia si o rok pravdepodobne nepohoršíme. Úradníci budú naďalej vykazovať zlepšenie vzájomnej komunikácie medzi úradom a podnikateľmi a skracovanie doby na elektronické odpovede v rámci lehôt stanovených zákonom.