Rodinné firmy po tridsiatich rokoch od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v súčasnosti často bilancujú a rozhodujú sa ako ďalej. Dnes úspešné a prosperujúce spoločnosti, ktoré prekonali počas uplynulých troch desaťročí mnoho prekážok, zvažujú, ako pokračovať v pôvodnom odkaze svojich zakladateľov či ako odovzdať firmy nástupcom. Uvažujú aj o tom, akým smerom sa vybrať v náročných časoch, ako sa udržať sa na trhu s čoraz kvalitnejšími produktmi a službami a zároveň zachovať rodinný charakter svojich podnikov.

V uplynulých troch rokoch rodinné firmy potvrdili svoju odolnosť aj v časoch nepredvídateľných udalosti. Mnohé rodinné firmy počas pandémie zohrali kľúčovú úlohu v podpore lokálnosti, sebestačnosti a udržateľnosti.

Stále aktuálnou otázkou zostáva, do akej miery sa dajú rodinné väzby v podnikaní ošetriť zákonom. Aké to má výhody a v čom sú riziká? Po dlhých rokoch sa objavujú nové legislatívne úpravy, ktoré vstupujú do rodinného podnikania.

Možností ako chrániť majetok rodinných firiem pribúda. Chce to jasné pravidlá aj dialóg
Zdroj: MATEJ KALINA