Napriek tomu, že sa v médiách najčastejšie skloňuje pojem hybridný model práce, existuje oveľa viac spôsobov, ako môžu firmy, zamestnanci a živnostníci fungovať. TREND sa preto pozrel na nové, ale aj staršie a menej známe možnosti poskytovania produktov a služieb.

The,Leader,Is,Connected,With,Employees,By,A,Wide,Network
Zdroj: Shutterstock

Zdieľanie zamestnancov

Ide o novú formu riešenia dočasných krízových situácií vo firmách. Funguje na princípe siete, ktorú si medzi sebou vytvorí skupina zamestnávateľov. V rámci nej pracuje jeden alebo viacero pracovníkov na individuálnych pracovných úlohách vo viacerých spoločnostiach.

Zamestnanci pravidelne rotujú medzi zamestnávateľmi, pričom pracujú výlučne pre nich. Samotná sieť totiž nemá za cieľ dosahovať zisk, preto jej služby spoločnosti neponúkajú na trhu aj externým subjektom.

Uvedený koncept môže pomôcť napríklad spoločnostiam, ktoré dočasne nevedia svojim pracovníkom zabezpečiť prácu, a tak ich pošlú pracovať do inej firmy. Pracovná zmluva medzi pôvodným zamestnávateľom a zamestnancom ostane počas tohto obdobia zachovaná.

Pracovník však musí pracovať len pre spoločnosť začlenenú do spomínanej siete zamestnávateľov. Jeho umiestnenie je vždy dočasné, pretože sa má v každom prípade nakoniec vrátiť k pôvodnému zamestnávateľovi.