Už v apríli začnú  zdravotní klauni pravidelne navštevovať ďalšie dve seniorské zariadenia. Ktoré to budú, závisí od výsledkov hlasovania, do ktorého sa môže zapojiť široká verejnosť v období od 1.3.2019 do 31.3.2019 na www.cervenynos.sk/hlasovanie.

O návštevy zdravotných klaunov sa uchádzajú nasledovné seniorské zariadenia:
ZpS Biely orgován Oščadnica
DSS a ZpS Čadca – Horelica
CSS Námestovo
VALLE n. o. Humenné
ŠZ a ZpS ARCUS Košice
Pohoda seniorov n. o. Galanta
Senior Modrová n. o. (okr. Piešťany)
Ružinovský domov seniorov Bratislava

„Ide o zariadenia, ktoré už v minulosti zdravotní klauni aspoň raz navštívili a samotné prejavili záujem o pravidelné klaunské návštevy,” hovorí koordinátorka programu Smiech nepozná vek Eva Okoličániová z Červeného nosa.

Klauni sú žiadaní

Profesionálni zdravotní klauni pracujúci so seniormi sú špeciálne vyškolení, majú vedomosti o najčastejších diagnózach ľudí vyššieho veku  a vedia s nimi pracovať.

„Cieľom klaunských návštev v programe Smiech nepozná vek je hlavne priniesť starším ľuďom v zariadeniach pre seniorov radosť, povzbudenie a emocionálny zážitok. Pracujeme s humorom, hudbou, snažíme sa povzbudiť pamäť seniorov a ich spomienky. Výsledkom môžu byť lepšie citové aj fyzické prejavy seniorov,” vysvetľuje Eva Okoličániová.

Klaunské návštevy majú medzi seniorskými zariadeniami veľký úspech. “Aktuálne navštevujeme pravidelne 29 zariadení v rôznych regiónoch Slovenska,” upresňuje Eva Okoličániová. Ďalšie rozširovanie programu závisí od finančných, ale aj kapacitných možností združenia.

Partner programu

Svoje aktivity združenie realizuje najmä vďaka individuálnym darcom, príspevkom z 2% z dane, z grantov, ale aj vďaka firemným podporovateľom. Partnerom projektu Smiech nepozná vek sa minulý rok stala spoločnosť Dr. Max, ktorá zastrešuje návštevy zdravotných klaunov v seniorských zariadeniach aj v 1. polroku tohto roka. Dr. Max je zároveň partnerom pri rozširovaní klaunských návštev do nových zariadení, ktoré vzídu z hlasovania, pričom finančne podporia prvé tri návštevy v oboch zariadeniach.

„Starší ľudia si zaslúžia našu úctu, pozornosť a starostlivosť. Nie zriedka však na to spoločnosť zabúda a seniori končia osamelí v rôznych seniorských zariadeniach. Našťastie sú ľudia, ktorým na tých skôr narodených úprimne záleží. Okrem personálu seniorských zariadení sú to aj profesionálni zdravotní klauni, ktorí štandardnú starostlivosť dopĺňajú o stretnutia plné srdečného humoru, radosti a hrejivého pocitu na duši. Sme poctení a tešíme sa, že môžeme našim kúskom prispieť a byť súčasťou prínosného programu, ktorým Smiech nepozná vek bezpochyby je,“ vysvetľuje Andrej Križan, komerčný riaditeľ Dr. Max Slovensko.