Po prijatí eura budú rásť ceny výraznejšie ako doteraz. Nesúvisí to však so zmenou meny, ale so zafixovaním kurzu slovenskej koruny a pokračujúcim dobiehaním životnej úrovne.

Po zafixovaní kurzu koruny budú výraznejšie rásť ceny

Zdroj: etrend

Horeuvedený graf som zostavil z dostupných dát Eurostatu. Historické hodnoty slovenskej ekonomiky (1995-2006) mapuje tmavomodrá krivka v tvare červa. Dnes (2007) sa Slovensko nachádza v oblasti označenej krúžkom. Budúci vývoj sa pokúsime načrtnúť.

V nasledujúcich piatich rokoch predpokladajme pokračujúci rýchly rast produkcie na Slovensku, čo nás na grafe posúva smerom doprava. Reálna konvergencia (produktivity) však do veľkej miery nastáva pre arbitrážne obchody a investície ťažiace z rozdielov v cenových hladinách (umožnené napr. vďaka znižujúcim sa transakčným nákladom). To znamená, že reálna (v produktivite) a nominálna (v cenových hladinách) konvergencia idú ruka v ruke, čo napokon zobrazuje celý graf tridsiatich európskych krajín. Čím vyššie je HDP na hlavu v parite kúpnej sily, tým vyššie sú aj ceny v danej krajine. Z dlhodobého hľadiska stabilný pomer medzi životnou úrovňou a cenami som načrtol už skôr na stránkach CEEW.

Doteraz k zvyšovaniu cenovej hladiny na Slovensku oproti priemeru EÚ prispievali dva faktory: domáci rast cien a posilňovanie kurzu koruny. Od leta tohto roku druhý faktor zanikne (ak bude schválené prijatie Slovenska do Eurozóny). Dobiehanie cenovej úrovne tak bude nastávať iba cez domáci rast cien.

Inflácia na úrovni okolo 3%, o akej hovorí v období po prijatí eura NBS, by znamenala pohyb v smere zelenej šípky. Znamenalo by to, že pomer cenovej hladiny k príjmom na hlavu by klesal. (Blízko konca zelenej šípky sa nachádzala v r. 2006 Česká republika, kde sa odvtedy inflácia zrýchlila na úroveň 5,4%, čo predstavuje pohyb smerom hore). Lineárna regresia predpovedá udržiavanie pomeru cenovej úrovne k priemerným príjmom. Ako pravdepodobnejší sa tak javí skôr pohyb v smere červenej šípky, ktorý predstavuje rast cien na úrovni 4-7% ročne v nasledujúcich piatich rokoch. Príimy v nominálnom vyjadrení by, pri predpokladanom reálnom dobiehaní, mali rásť asi dva krát rýchejšie.