Povedzme, že by ste so sebou mohli nosiť dokonalú trojrozmernú kópiu obľúbenej Picassovej maľby. Vo vrecku by ste mali škatuľku a kedykoľvek by ste chceli, stačilo by stlačiť gombík, ktorý by ju okamžite premenil na umelecké dielo v životnej veľkosti. Vrchol kultúry 20. rokov minulého storočia by ste mali neustále k dispozícii. Druhá možnosť je, že nosíte vo vrecku iPhone. Poskytuje tisíce piesní, mobilné telefonovanie, rodinné fotografie, YouTube, e-mail a prístup na web, nehovoriac o všemožných aplikáciách, ktoré len budú napísané. Skrátka, máte silné spojenie s malými kúskami súčasnej kultúry v telefóne, ktorý sám je v istom zmysle estetický zážitok. „Väčšina ľudí by uprednostnila iPhone a myslím si, že majú pravdu,“ píše ekonóm Tyler Cowen.

Aj (najmä) o autizme

41cves4i2gl_ss500_3

Zdroj: 41cves4i2gl_ss500_3

Tyler Cowen: Create Your Own Economy.The Path to Prosperity in a Disordered World. Dutton (2009), 259 s.

Koľko Tylerov Cowenov existuje? Takto sa v apríli pýtal monetárny ekonóm Scott Sumner. Nebola to metafora, ktorou by narážal na prehľad v prakticky všetkých oblastiach intelektuálneho života a pop kultúry. Otázka bola doslovná. Ako môže jeden človek denne písať na ekonomický blog marginalrevolution.com, pôsobiť ako profesor na univerzite, publikovať akademické práce, konzumovať množstvo umenia všetkého druhu, venovať sa exotickým národným kuchyniam a pracovať na vlastných knihách?

Tip S. Sumnera bol kvantový stroj, ktorý v štyroch paralelných vesmíroch dáva jeho kolegovi ekonómovi denne k dispozícii 96 hodín. Prípadne nejaký klon. T. Cowen na otázku nepriamo odpovedal o niekoľko mesiacov knihou Create Your Own Economy. Tajomstvo je v štipke autizmu a pokročilom štádiu budovania vlastnej ekonomiky. On sám je najlepší prototyp človeka informačného veku – homo ordo –, o ktorom píše.

Nová kniha obľúbeného profesora ekonómie je o autizme. Ten je verejnosťou, ale nezriedka i odborníkmi, vnímaný primárne ako duševná porucha spojená s nevýhodami brániacimi postihnutým zaradiť sa do „normálneho“ spoločenského či profesionálneho života. Tradičný mediálny príbeh autizmu je zbierka tragédií o neprispôsobivých deťoch a obetavých príbuzných. Ale T. Cowen necháva čitateľa zabudnúť na Rainmena. Predmetom jeho záujmu nie je „medicínsky“ prístup k autizmu. Ale kognitívne schopnosti, ktoré sú s ním spájané. A ich úloha v ekonomike, politike, kultúre a médiách.

Svet malých kúskov

Autisti sú extrémni milovníci informácií. Mnohí z nich preferujú príjem údajov po malých kúskoch. V oblastiach, o ktoré sa zaujímajú, sú schopní intenzívne rozoznávať a triediť detaily. Mnohí majú výnimočné pamäťové schopnosti či dokážu nadpriemerne pracovať s kódmi a číslami. Problém je, že mnohí sa zároveň dokážu ľahko „zahltiť“ spracúvaním stimulov z vonkajšieho sveta. To im komplikuje spolunažívanie v rámci väčšinovej spoločnosti.

Pre T. Cowena je podobnosť so štýlom konzumovania informácií a kultúry, ktorý priniesol internet, oveľa viac ako vzdialená paralela. Technologická revolúcia pre neho neznamená len boom informácií, ale i zásadnú zmenu v spôsobe ich spracúvania a triedenia. „Súčasný trend je, že množstvo kultúry prichádza v kratších a menších kúskoch,“ vysvetľuje. Od preferovania singlov pri nákupoch hudby z iTunes cez 30-sekundové videoklipy na YouTube až po 140-znakové príspevky na Twitteri. Mnohé schopnosti z autistického kognitívneho spektra sú v novom svete skôr výhoda než naopak.

Dôvody opisovanej zmeny vnímania informácií a kultúry sú dva. Prvý je ekonomický. Ak sú zážitky vzdialené na jeden klik, ľudia preferujú pestrosť po malých dávkach. „Pri jednoduchom prístupe uprednostňujeme krátke, sladké a útržkovité. Ak je prístup náročný, hľadáme rozsiahle produkcie, extravagantnosť a majstrovské diela,“ píše T. Cowen. Druhý dôvod je psychologický. Súvisí s emocionálnymi zážitkami, ktoré technológie prinášajú. To, čo vyzerá ako chaotické preklikávanie sa z Facebooku do RSS čítačky, na YouTube a späť, je podľa neho vnútorne intenzívna interakcia v rámci kultúry malých kúskov.

Ako manželstvo

Rozdiel medzi starým a novým spôsobom konzumovania informácií a kultúry T. Cowen prirovnáva k rozdielu medzi vzťahom na diaľku a manželstvom. Každá cesta za partnerom žijúcim na druhej strane krajiny je spojená s očakávaniami nevšedného a s drahou večerou pri sviečkach. V manželstve je oveľa viac rutiny a obyčajných každodenných radostí než vrcholných extravagantných udalostí. „V skratke, súčasná kultúra sa viac podobá na manželstvo. Vymenili sme jedinečné zážitky za každodenný lepší pocit,“ dodáva.

Z vonkajšieho pohľadu môže tento informačný mix pôsobiť škaredo. Mnoho ľudí narieka nad internetovou kultúrou ako povrchnou a otupujúcou. Podobne ako známy článok Nicolasa Carra z minulého roka s veľavravným názvom Robí z nás Google hlupákov? T. Cowen si myslí, že takéto názory v podstate tlmočia sentiment volajúci po ukončení manželského života a návrate k vzrušujúcemu vzťahu na diaľku.

Google (Facebook, Twitter...) výrazne znižuje náklady na sledovanie a zdieľanie „dlhodobých príbehov“, o ktoré ľudia stoja. Platí to pre záujem o osud obľúbeného atléta aj o názory originálneho ekonóma. Áno, dnešní konzumenti možno nemajú trpezlivosť na dočítanie tristostranovej knihy. Ale nikdy nebolo jednoduchšie venovať sa dlhodobému intelektuálnemu projektu bez toho, aby človek stratil kontakt so svetom okolo neho. Napokon, nikdy nebolo jednoduchšie nakupovať knihy.

Informačné technológie môžu zahltiť, ale zároveň ponúkajú možnosť efektívne filtrovať a personalizovať príjem informácií či spoločenskú interakciu. ITunes nie je len skladovanie cédečiek na hard disku. Ale i jedinečný spôsob mixovania, zdieľania a triedenia hudobných zážitkov plne pod kontrolou používateľa. RSS čítačky umožňujú konzumovať bohaté spektrum informácií rýchlo a bez balastu. A četovacie programy dovoľujú emocionálne uspokojivo komunikovať aj tým, pre ktorých je osobný kontakt frustrujúci. Napríklad autistom.

Behaviorálna vzbura

Sám T. Cowen hovorí, že jeden zo spôsobov chápania jeho knihy je revolta proti tradičnej ekonomickej teórii. Ale jeho behaviorálna ekonómia má iný náboj ako práce Richarda Thalera či Dana Arielyho. Predmetom ich záujmu je mapovanie situácií, v ktorých ľudia konajú iracionálne, a hľadanie spôsobov, ako chyby napraviť. Behaviorálny prístup k ľudskému konaniu v podaní T. Cowena je metóda, pomocou ktorej zdôrazňuje rešpekt k individualitám a spôsobu, akým si vytvárajú, organizujú a užívajú „vlastnú ekonomiku“.

Create Your Own Economy ukazuje, ako väčšinová spoločnosť profituje z napodobňovania autistických kognitívnych predností. Ľudia majú väčší pôžitok z príjmu informácií. Dokážu skladať malé kúsky informácií do emocionálne uspokojujúceho príbehu, aj keď jeho krásu často vidia len sami. Učia sa používať filtre, aby zabránili vlastnému zahlteniu. A každodenne sa trénujú v používaní webu ako média, ktoré zlepšuje osobné vzťahy.

Tento príbeh sa nekončí na internete a pri kultúre. „Z adoptovania a lepšieho chápania ľudskej neurodiverzity by sme mohli profitovať mnohými inými spôsobmi,“ zdôrazňuje. Od praktickejšieho prístupu k limitom formálneho vzdelania cez väčšiu skepsu k argumentácii založenej na príťažlivých príbehoch po vyššiu odolnosť proti nástrahám, ktoré na spotrebiteľov nachystali reklamné agentúry.

T. Cowen argumentuje napríklad takzvaným endowment efektom. Behaviorálni ekonómovia ho používajú na pomenovanie tendencie pripisovať vyššiu dôležitosť veciam, ktoré človek nadobudol. V politike môže byť zaujatosť k „vlastnému“ jeden z dôvodov, prečo sa darí nacionalizmu. Autisti trpia dôsledkami endowment efektu menej. Pravdepodobne preto sú i menej náchylní dávať príslušnosti k národu vysokú hodnotu len preto, lebo je „môj“. Kozmopolitnejšie krajiny sú z toho pohľadu viac autistické než tie, pre ktoré je národnosť otázka života a smrti.

Podobným štýlom kniha špekuluje nad myšlienkami ústavnosti, spoločenského poriadku založeného na pravidlách či dlhodobých osobných výhod spojených s vládou zákona. Podľa T. Cowena si pochopenie a akceptácia takýchto abstraktných mechanizmov – či dokonca estetická záľuba v nich – vyžadujú kognitívne schopnosti, ktoré sa dajú nájsť v autistickom spektre. Možno práve ich rozvíjanie je kľúč k podpore slobodnej spoločnosti.

A ich zanedbávanie cesta k neslobode: „Sú zvyknutí spoliehať sa na priateľov, aby prežili. Bez ohľadu na politický režim prevláda tendencia k partikularizmu, rodinkárstvu a ku korupcii. Občiansky duch je slabý a písaná ústava nemá žiadny alebo len malý význam. Politický život zdegeneroval na boj o zdroje a len málo ľudí protestuje, že takéto správanie porušuje nejaký súbor explicitných či implicitných pravidiel.“ Aby nedošlo k omylu, T. Cowen píše o Rusku.

Najlepšia RSS

Keby sa o podobnú knihu pokúsil niekto iný, riskoval by fiasko. Neexistuje veľa profesorov ekonómie, ktorí si môžu dovoliť spojiť autizmus, internet, kultúru, politiku, behaviorálnu ekonómiu, budhizmus, Sherlocka Holmesa a otázku existencie mimozemských civilizácií do textu, ktorý by dával zmysel. Našťastie, Create Your Own Economy je presne taká ako téma, ktorej sa venuje. Funguje ako dobre zorganizovaná RSS čítačka, ktorá spája malé kúsky teórie, analýzy a špekulácií do mimoriadne osviežujúceho zážitku.

    Tyler Cowen je profesor ekonómie na George Mason University. Spolu s kolegom Alexom Tabarrokom píšu na jeden z najúspešnejších a najvplyvnejších ekonomických blogov marginalrevolution.com. T. Cowen pravidelne prispieva názormi do svetových médií. Napísal i viacero kníh vrátane Discover Your Inner Economist.

Vytvorte si vlastnú (autistickú) ekonomiku

Zdroj: Hlasuj za tento článok na vybrali.sme.sk