Z článku v SME z 27. septembra 2017 sme sa dozvedeli, že usvedčený plagiátor docent Marián Vanderka je na najlepšej ceste stať sa profesorom. Prekonal už viacero prekážok. Skúsme rekapitulovať, čo sa stalo. Zaujímajme sa aj o to, prečo.

 • Nedlho potom, ako docent Vanderka vydal cudzie dielo – kapitoly z knihy zosnulého kolegu – ako svoje, bol zvolený akademickým senátom za dekana Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského.
 • Obvinenie z plagiátorstva odmieta, lebo „prácu nezaradil do zoznamu literatúry“. Naozaj si myslí, že tým prestal byť plagiátorom?
 • V čase, keď už bolo plagiátorstvo verejne známe, vstúpil do inauguračného konania. Vedecká rada FTVŠ odporúčala jeho menovanie.
 • Oproti predchádzajúcej absurdnej voľbe akademického senátu nie je výsledok hlasovania VR až takým prekvapením. Dekan je totiž jej predsedom. Zaujímavé by bolo dozvedieť sa, akým pomerom hlasov došla k súhlasu.
 • V nasledujúcom kole inauguráciu odsúhlasila Vedecká rada Univerzity Komenského, hoci jej predseda, rektor Karol Mičieta, vedel o plagiátorstve. Tvrdí, že rozviazať pracovný pomer doc. Vanderku nemohol, lebo medzi publikovaním kopírovanej práce a zistením komisie uplynulo viac ako rok. Vynárajú sa však ďalšie otázky. Pracovné zmluvy akademických pracovníkov sa v pravidelných intervaloch obnovujú – čo mu bráni dať verejný prísľub, že ďalšiu pracovnú zmluvu s ním neuzatvorí?
 • Akým pomerom hlasov za a proti dopadlo hlasovanie?
 • Upozornil niekto na preukázané plagiátorstvo jej členov pred hlasovaním?
 • Ako chápať ročnú lehotu? Prestáva byť po nej plagiátorstvo morálnym problémom?
 • Návrh na menovanie je teraz na ministerstve. Ministerka nemá určenú dobu na jej zaslanie úradu prezidenta. Čo keby ju neodoslala nikdy?
 • Prezident nie je viazaný rozhodnutím vedeckej rady. Závažné porušenie akademickej etiky by malo ho viesť k tomu, aby menovanie zamietol.
 • Akreditačná komisia by si mala uvedomiť svoju zodpovednosť a odobrať FTVŠ právo inaugurovať. Inak naznačí, že morálka s titulmi nesúvisí. Zároveň by mala preveriť, prečo zlyhal vnútorný systém overovania kvality na fakulte aj univerzite.

Nečudujme sa, že študenti odchádzajú na zahraničné vysoké školy. Vyrastajú s etickými ideálmi - prečo by si ich mali nechať na našich VŠ rozbíjať?