Trocha poézie proti vyhoreniu

„Vyhorenie. Slovo, ktoré evokuje obraz končiaceho, ale stále blikajúceho plameňa; spálené, prázdne a umierajúce uhlíky a studený, šedý popol. A tak naozaj, tieto obrazy výstižne vyjadrujú to, čo ľudia zažívajú. Tí, ktorí boli kedysi zapálení pri práci s ľuďmi - nadšení, plní energie, oddaní, ochotní dať zo sebe všetko iným. A dávali, dávali, dávali...až nakoniec nezostalo nič, čo by mohli ešte dať. Kanvica sa vyprázdnila, batéria vybila, obvod sa preťažil – vyhoreli“. (Maslach, 2003)

Robiť viac za menej a s menej

V súčastnosti, keď je práca stále náročnejšia, sú pracovníci často nútení vysporiadať sa s väčšími nárokmi zamestnávateľa, ale menšiou istotou stáleho pracovného miesta. To často vedie k stresujúcim situáciam. Zamestnanci, najmä tí, ktorí pracujú s klientmi a zákazníkmi, môžu zažiť určitý typ pracovného stresu – vyhorenie.

Čo je vyhorenie?

Syndróm vyhorenia je charakterizovaný ako reakcia na neustále emocionálne a interpersonálne vypätie a to najmä v radoch učiteľov, policajtov, väzenských dozorcov, obchodných zástupcov, manažérov a zdravotných sestier. Dôležitosť pochopenia tohto syndrómu vychádza z jeho vzťahu k organizačným výstupom, ako sú zvýšená fluktuácia, nízka produktivita práce a častá absencia.

 Zažili ste už syndróm vyhorenia?                     

1.      Moja práca ma emočne vyčerpáva.

2.      Ráno sa mi nechce ísť do práce.

3.      Moji klienti ma už nezaujímajú.

4.      Práca na mňa zle pôsobí, som odmeraný/odmeraná voči ľudom.

Ak ste odpovedali na ktorúkoľvek otázku áno, máte nábeh. Ďalšie indície, ktoré vedú k vyhoreniu sú:

Indície, ktoré naznačujú syndróm vyhorenia

Emocionálne vyčerpanie - Vyžmýkanosť v práci, Raňajšia únava, Frustrácia

Odosobnenie - Cynizmus v práci, Správanie sa k ľuďom ako k objektom, Strata záujmu o druhých

Nízke osobnostné úspechy -  Neefektívne riešenie problémov,  Zlý vplyv na iných,  Strata empatie

Čo pomáha pred vyhorením?

Vyhorenie je psychologický proces, ktorý vyplýva z pracovného stresu. Ten spôsobuje veľa rôzných faktorov, preto nie je jednoduché určiť ako sa vyhnúť tomuto syndrómu. Avšak, skúste:

1.      Uvedomte si, na akú prácu máme predpoklady a aká práca by vás napĺňala. Skúste rotáciu v práci (možnosť vyskúšať si viac pozícií v rámci firmy).

2.      Prihláste sa na kurzy, na ktoré ste sa chceli prihlásiť už skôr. Robte vo voľnom čase veci, ktoré vám robia radosť.   

3.      Ak si plánujete nájsť novú prácu, dobre si zvoľte ďalšieho zamestnávateľa. Zhodujú sa vaše hodnoty a ciele s hodnotami a smerovaním budúceho chlebodarcu?

4.      Ak ste zamestnanec, vyhýbajte sa dlhodobému stresu. Samozrejme, ak sa dá.

5.      Ak ste vedúci pracovník, nemali by ste vystavovať svojich podriadených neustálym stresujúcim situáciam. To by sa malo dať, či?

6.      Aktívne sledujte akékoľvek známky vyhorenia na sebe i svojom okolí. Akékoľvek podozrenie z nadmerného vypätia, ťažkosti pri plnení úloh a dosahovaní cieľov by ste mali ihneď riešiť.

 Zdroj: článok vyšiel v časopise Zdravie, č. 01/2015, str. 84-86