Povinné pravidelné vzdelávanie na rôzne témy poznáme všetci – informačná bezpečnosť, BOZP, požiarna ochrana, etický kódex, prvá pomoc, compliance atď. Väčšina firiem rieši povinné vzdelávanie počítačovými školeniami, pretože sú lacnejšie. Ale stále je dosť spoločností, kde školenia prebiehajú klasickým spôsobom ako skupinové školenia s odborným lektorom alebo trénerom. Podľa väčšiny zamestnancov je to stratený čas. 

Zaujíma niekoho skutočná spätná väzba od zamestnancov?

Aká je reakcia na tieto nudné a povinné školenia? Takmer žiadna, firmy to radšej nemerajú. Stačí im, ak zamestnanci absolvujú test znalostí na konci kurzu. Je v podstate jedno, koľkokrát test opakujú. Dôležité je, aby všetci absolvovali. A aké sú výsledky tohto prístupu? Po niekoľkých rokoch sa u zamestnancov vypestuje miera rezistencie a ľahostajnosti taká vysoká, že akékoľvek školenie – aj dôležité, moderné alebo pekné – len preklikajú rovno na koniec, na test. Obsah si už dávno nepamätajú, nezaujíma ich. Školenie ich zdržuje od práce a niektorých doslova rozčuľuje.

Ako dostať dôležité informácie k zamestnancom tak, aby sa pri tom zabavili a hlavne sa niečo naučili? Ako zamestnancov vzdelávať zábavnejšou formou?  Ak sa hráte alebo ste sa niekedy hrali počítačové hry, určite ste sa pri tom niečo naučili – zlepšili logické myslenie, použitie viacerých riešení pre úspešný koniec alebo dôraz na detail. Tak prečo neskúsiť podobný princíp aj pri vzdelávaní. 

Gamifikácia alebo simulácia

Jeden koncept sa volá gamifikácia a je vhodný práve namiesto nudných elektronických školení, ako sú BOZP, GDPR, prvá pomoc či compliance. Celý obsah školenia sa prerobí do formy počítačovej hry, kde sa plnia jednotlivé úlohy a získavajú body a odmeny. Dobre pripravené hry obsahujú videá, viacero koncov, náhodne rozmiestnené otázky a úlohy. Body sa môžu vyhodnocovať a porovnať s kolegami, preto vzniká motivácia prejsť hru znovu a získať viac bodov. 

Povinné školenia: gamifikácia alebo simulácia?
Zdroj: Martin Straus

„Z reálnej skúsenosti jednoznačne vidíme, že výsledky a spätná väzba sú výborné a neporovnateľné s klasickými spôsobmi školení,“ hovorí Tomáš Hettych, senior manažér, PwC.

Pokiaľ je gamifikácia určená na školenie jednotlivcov, tak simulácia je vhodná ako kolektívna hra namiesto klasických skupinových školení. Simulačná hra je väčšinou (ale nie vždy) viac technická, má svoje pravidlá a príprava na ňu je dlhšia, hlavne kvôli technickému vybaveniu. Na druhej strane je simulácia zakaždým úplne iná a každé hranie je unikátne. Už len tým, že ju hrá viacero tímov, ktoré sa po každom kole môžu zmeniť, je implicitne daná jej rôznorodosť. Simulačné hry sú vhodné hlavne pre simulácie riadenia IT služieb a prevádzky, riadenia projektov, riadenia informačnej bezpečnosti a kontinuity činností, ale vznikajú simulácie pre akékoľvek podnikové procesy.

Aj úspešnosť školení sa dá merať 

Ak skutočne chcete vašich zamestnancov niečo naučiť alebo potrebujete zmerať úspešnosť vzdelávania alebo vám to vyplýva z legislatívy – skúste zvážiť použitie niektorého z uvedených konceptov. Oba koncepty sú plne prispôsobiteľné na vaše požiadavky a firemnú kultúru, teda môžete ich urobiť viac alebo menej zábavné. Tieto moderné systémy obsahujú metriku na meranie úspešnosti testov, procesov a aj metodík školení a umožňujú prispôsobiť výstupy presne podľa interných alebo legislatívnych požiadaviek.